Základní umělecká škola Hořice

Za oponou, před oponou

Ohlédnutí za I. pololetím.
Začátkem nového školního roku se starší žáci  dne 28. září 2014 v Dětenicích zúčastnili III. ročníku amatérské nesoutěžní divadelní přehlídky Dětenické  divadlování, kterou uspořádal místní amatérský divadelní spolek Korálka.


V dopoledních hodinách žáci a žákyně pracovali v různých velmi dobře připravených dílnách.  Vyzkoušeli chůzi na chůdách, žonglování nebo výrobu jednoduchých loutek. Odpoledne, za krásného slunečného počasí, zhlédli v krásném prostředí Foesterovy zahrady v Osenicích  jednotlivá představení  a zahráli divákům dramatizaci Briana Jaquese  „Jamie a upíři.“

Pro začátek adventního času si mladší žáci a studenti nastudovali reprízu půvabné vánoční hry Od adventu do Tří králů. Studium dramatizace probíhalo ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Písnička a s žáky jednotlivých hudebních oborů naší školy. Na představení s námi spolupracovali naši hosté – členové ochotnického souboru J. K. Tyl. Dramatizace byla uvedena v divadelním sále radnice 3. prosince 2014 pro žáky mateřských a nižších ročníků základních škol. Představení pro rodiče a veřejnost proběhlo dne 4. 12. 2014 v odpoledních hodinách.

Těsně před vánočními svátky se konala v dramaťáku, společně s žáky výtvarného oboru, tvůrčí vánoční besídka. Žáci a žákyně si na ní mohli, společně se svými rodiči, vytvořit různé ozdoby k vánočním svátkům. Součástí besídky byla krátká vystoupení – čtení z knihy K. Poláčka Bylo nás pět a krátké pohádkové představení Poštovní schránka. Celá besídka byla zakončena lovem  „kešky.“

V průběhu celého pololetí se žáci a žákyně účastnili formou přednesu, či průvodním slovem různých koncertů naší školy. Foto Dětenice zde: Foto od adventu zde:

 

 

Další aktuality literárně dramatického oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »