Základní umělecká škola Hořice

Literárně dramatický obor

Litárně dramatický obor – O studiu

Literárně-dramatický obor je oborem komplexním. Je spojením výrazových prostředků různých druhů umění (literatura, hudba, výtvarnictví a herectví). Základ výuky tvoří prvky mluvní, přednesové, slovesné, hudební a základy pohybových dovedností. Hlavním obsahem studia je tvořivá činnost, která kultivuje mluvní a pohybové schopnosti, rozvíjí u žáků obrazotvornost, podporuje sociální cítění, empatii, upevňuje vztahy ve skupině a učí žáky odpovědnosti k ní. Průpravná cvičení jsou základem pro týmovou kooperaci a spolupráci v mnoha oborech lidské činnosti, ve kterých může žák uplatnit své komunikační a tvořivé schopnosti.

Výuka v literárně-dramatickém oboru není jenom příprava zaměřená ke studiu směřujícímu k profesionálnímu uplatnění v tomto oboru, ale i k přípravě ke studiu na střední a vysoké pedagogické školy, právnické, žurnalistické a filosofické fakulty, ale především je pro uplatnění v osobním životě každého žáka a studenta studujícího tento obor.

Předměty, které zde vyučuje Štěpánka Fléglová

Tvořivá dramatická hra

Přednes

Práce v souboru

Základy dramatické tvorby

Práce s dramatickým textem a přednes