Základní umělecká škola Hořice

Informace o studiu na ZUŠ Hořice

Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 poskytuje základy uměleckého vzdělávání pro talentované zájemce ve věku přibližně pěti do devatenácti let. Výuka probíhá v uměleckých oborech – hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném. Škola své žáky také připravuje ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

Organizace školního roku 2022 / 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2023.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3 února 2023.
Jarní prázdniny budou od 27. 2. – 5. 3. 2023.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Výuka 2022/2023 začne v pondělí 4. 9. 2023.

Kontakty pro zájemce o studium

hudební obor: tel. 493 622 685, 
výtvarný obor: tel. 731 165 812 
nebo literárně dramatický obor: tel. 777 053 066

Elektronická přihláška