Základní umělecká škola Hořice

Výtvarný obor – O Studiu

Výuka probíhá na Husově ulici 1414

Cílem výuky je základní zvládnutí výtvarných dovedností a pěstování kulturní citlivosti (schopnosti výtvarně vnímat, přemýšlet a vyslovit se pomocí výtvarného jazyka).

V přípravném studiu se žáci hravým způsobem seznamují se základními výtvarnými prostředky, technikami a postupy a rozvíjí zároveň svoji tvořivost, fantazii, výtvarné a estetické cítění, komunikaci a jemnou motoriku.

Učí se zde formou výtvarných řad a projektů, tedy ve větších tematických celcích, jejichž součástí jsou pracovní výjezdy, návštěvy galerií, pobytové plenéry v tuzemsku i zahraničí. Důležitou součástí výuky je také příprava žáků a studentů na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

Výuka probíhá aktuálně na Husově ulici 1414 a na pobočce ZŠ Lázně Bělohrad.

Ke studiu jsou přijímáni žáci od 5 let věku (předškoláci). Výuka se řídí ŠVP.