Základní umělecká škola Hořice

Literárně dramatický obor

Informace pro žáky


Koncert Muzeum 13. března 2023

Začátek koncertu: 17:00 hodin.
Sejdeme se v 16:15 hodin u muzea.
Vystupující: Anežka Suková
                   Anička Černá

Organizace vystoupení a kreativní dílny:

Adventní trhy Hořice 26. 12. 2022
sejdeme se u radnice v 10 hodin,
začátek vystoupení je v 10:30 hodin.
Teplé oblečení.

Adventní koncert v kostele Narození Panny Marie 27. 11. 2022:
zkouška ve třídě dramaťáku od 17:00 hodin.
Začátek koncertu: 18:00hodin.
Teplé oblečení, texty, desky.

Svět se ?kácel kreativní dílna:
2. prosince 2022 (pá)
Začátek: 18:00 hodin – 20:00 hodin.
Pohodlné oblečení, ve kterém můžete bez obav tvořit, pití, přezůvky.

Úplata za vzdělání za první pololetí musí být zaplacena nejpozději do 15. září 2022, za druhé pololetí nejpozději do 15. února 2023. Platbu je možno uhradit ve dvou splátkách, kdy první musí být uhrazena do 15. 9. 2022 (15. 2. 2023) a druhá do 15. 10. 2022 (15. 3. 2023).
Pokud žák do tohoto termínu úplatu neuhradí a nedohodne si jiný termín, bude mu studium ukončeno. (Školní řád ZUŠ).
Úplatu za vzdělání uhraďte na účet školy č: 1161306339/0800 nebo v kanceláři školy v úředních hodinách (viz O škole). Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka za kterého platíte a zkratku oboru – LDO – literárně dramatický obor.

Rozvrh hodin – možné ještě úpravy času!

Pondělí Lázně Bělohrad
12:45 – 14:25
Přednes starší žáci
14:30 – 14:55

Úterý
15:30 – 15:55 – přednes
16:00 – 17:55
18:00 – 18:25 – přednes

Středa
Mladší žáci
14:00 – 14:45
14:55 – 14:40

Čtvrtek
Mladší žáci
13:45 – 14:30
14:40 – 15:25

Starší žáci 
16:00 – 17:10
17:10 – 17:55
18:00 – 18:25

Pátek Cerekvice
Starší žáci
12:50 – 13:15 přednes
13:25 – 15:20
15:20 – 15:45 přednes

Informace  o studiu  pro začátek nového školního roku 2022/2023 

Vážení rodiče, vítám vás i své žáky a studenty v novém školním roce. 
 

Výuka začíná v pondělí dne 5. září 2022 zatím podle rozvrhu v minulém školním roce, viz. níže. Rozvrh bude podle výuky v jednotlivých třídách postupně upřesňován.

1. září 2022  velmi prosím o návštěvu školy v dramaťáku rodiče mladších žáků a žáků, kteří v letošním školním roce nastoupí ke studiu,  své starší žáky a studenty, kteří studují na školách v Hořicích,  o potvrzení a upřesnění studia ve školním roce 2022/2023.  
Dojíždějící žáci a studenti – telefonicky.
Rozvrhy s sebou, ať  předejdeme pozdějším zmatkům ve výuce.
 

Dramaťák bude otevřen                od 8:30 hod. – 11:45 hod.
                                                           od 13:00 hod. – 17:00 hod..
V případě, že se nebudete moci dostavit volejte na tel. číslo 777053066. 

Pobočka Lázně Bělohrad – 1. září 2022 v odpoledních hodinách informace telefonicky.

Pobočka Cerekvice –  sejdeme se na ZŠ c Cerekvici v pátek dne 9. 9. a vše společně vyřešíme. 

Rozvrh minulého školního roku
pondělí –  13:15 – 14:55
úterý     –  15:00 – 18:22
streda   –  13:30 – 15:10
čtvrtek  –  14:00 – 15:40   15:45 -18:32
pátek    –   13:00 -15:52