Přeskočit na obsah...

Aktuální informace k výuce

📅 Zveřejněno: 24. 01. 2021 - 14:58
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Vážení rodiče a milí žáci,
od 12. 4. probíhá prezenční výuka v hudebním oboru formou 1 žák na 1 učitele. Výuka skupinových a kolektivních předmětů zatím neprobíhá. Hudební nauka bude stále probíhat distanční formou, avšak žáci mohou přijít v době výuky na prezenční konzultaci ke svému učiteli po jednom.
Ve výtvarném oboru stále probíhá distanční výuka. Na individuální konzultace mohou přijít pouze letošní absolventi.
V literárně dramatickém oboru také stále probíhá distanční výuka. Na individuální konzultace mohou přijít pouze letošní absolventi
Bližší informace obdržíte od svých třídních učitelů.

UPOZORNĚNÍ
Protože se v ZUŠ žáci při vstupu do školy netestují, dbejte, prosím, na to, aby nevykazovali žádné symptomy spojené s COVID 19. Pokud má dítě jakékoliv příznaky - zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy apod., prosíme, neposílejte je do ZUŠ a využijte on-line výuku nebo konzultace. Žáci, kteří trpí chronickou sennou rýmou a pod. musí mít potvrzení od lékaře o těchto zdravotních problémech.
Žáci jsou povinni nosit všude v budově školy respirátory FFP nebo roušky s mikrobiálním filtrem s výjimkou vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení roušky (hra na dechové nástroje).
 Protože žáky netestujeme, prosíme o maximální ostražitost.
Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.
Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu. Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.
Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků. Konzultace pro rodiče je možná on-line, po domluvě s vyučujícím, dále telefonicky nebo e-mailem.

Průběžně vás budeme informovat o změnách.

Děkuji za pochopení.                    
Blanka Bihelerová, ředitelka školy

Klavírní třída Luďka Václavů

📅 Zveřejněno: 20. 04. 2021 - 11:15
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Pletení

📅 Zveřejněno: 18. 04. 2021 - 21:23
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Komu se nelení, tomu jde pletení.
Barevné vykrývané návrhy na pletené vzory.

Výtvarný výlet do Japonska

📅 Zveřejněno: 11. 04. 2021 - 17:06
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Od ledna se spolu s kolegyněmi z prvního ročníku druhého stupně ZUŠ probíráme japonským uměním. Zabývaly jsme se tušovou malbou, stavěly svou bránu tórii. Okouzlily nás japonské zahrady a proto jsme vymodelovaly některé předměty, které do nich patří a založily tak základ pro zahrady na míse. Překvapila nás také myšlenka miniaturních stromů zvaných bonsai. A tak se těšíme, co nám toto téma ještě přinese.

Dortíky a dobrůtky

📅 Zveřejněno: 11. 04. 2021 - 09:40
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová