Přeskočit na obsah...

Aktuální informace

📅 Zveřejněno: 24. 01. 2021 - 14:58
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Milí žáci, vážení rodiče,
Centrální rozvrh hodin je ještě v úpravě. Kdo ještě neuhradil předepsané školné, prosím, ať je neprodleně uhradí. Děkujeme.
Zájemci o studium stále mohou vyplnit elektronickou přihlášku:

Přihláška zde

Ke studiu přijímáme děti od 5 let věku a starší. Aktuálně přijímáme žáky do výtvarného (2 žáky ve věku 10 - 12 let) a literárně dramatického oboru (5 žáků).
UPOZORNĚNÍ - stále platí:
Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.
Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků s výjimkou PHV, PVV a PDV, a to pouze při předání a vyzvednutí žáka. Do školy mohou vstupovat jednotliví rodiče s dětmi jako zájemci o studium.

Děkuji za pochopení.                    
Blanka Bihelerová, ředitelka školy

Lucie a Zuzana Otrubovy na Vítání občánků

📅 Zveřejněno: 23. 09. 2021 - 11:32
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

V pátek 17. 9. zahrály sestry Lucie a Zuzana Otrubovy v muzeu miminkům a jejich rodičům na tradičním Vítání občánků. Z fotek není poznat, jaká byla ten den zima, přesto děvčata svoje vystoupení krásně zvládla.

Rozárka Dymáčková na vernisáži 3D MINIATURY

📅 Zveřejněno: 23. 09. 2021 - 11:25
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

V neděli 12. 9. zahrála Rozárka Dymáčková v muzeu na vernisáži výstavy 3D MINIATURY - Hořice a Strzegom jako na dlani. Zahrála spolu s paní učitelkou dvě části ze Suity Karussel od Milana Tesaře.

Tradiční výtvarná dílna

📅 Zveřejněno: 21. 09. 2021 - 12:13
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Tuto sobotu se v bělohradském zámeckém parku opět konala akce Slavnost jablek a cibule. Náš výtvarný obor přispěl výtvarnou dílnou. A co děti nadšeně vytvářely? Sluníčko bylo pod mrakem, proto jsme ten náš svět kolem zalili sluncem přes barevná kukátka. Využili jsme i listí z různých stromů, které se v parku nachází a vytvořili krásný nový strom z těchto vyfrotážovaných listů. Bylo to jako vždy milé venkovní tvoření, na které přišlo asi osmdesát dětí.

Výstava závěrečných prací

📅 Zveřejněno: 21. 09. 2021 - 12:04
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Minulý školní rok bylo těžké uspořádat nějakou větší výstavu, protože galerie musely být zavřené. Proto jsem závěrečné práce vystavila v opuštěné výloze na bělohradském náměstí. Děkuji tímto všem bělohradským absolventům, že svými kvalitními a originálními díly přispěli ke zkrášlení části bělohradského náměstí.