Základní umělecká škola Hořice

Hudební obor – O Studiu

Koncepce hudebního oboru

Studium hudebního oboru na ZUŠ Hořice v sobě obsahuje výuku hry na hudební nástroje a od roku 1994 také výuku sólového a sborového zpěvu.

Od nejpřirozenějších základů zpěvnosti až po přípravu na školy uměleckého zaměření, studují děti hru na hudební nástroje a zpěv.

Hudební nástroje, sólový a sborový zpěv jsou u malých začínajících hudebníků a zpěváků vyučovány formou dětské hry. Později nastává pravidelné cvičení a seznamování se s dalšími součástmi oboru. Komorní soubory, zpěv z listu, komorní zpěv a další. Jsme zastánci pravdy, že není dobré brát dětem dětství jen proto, že je dítě talentované a nadané. Pokud tomu tak je, je přirozené soustavnou prací tento talent cílevědomě rozvíjet.

Studium je rozděleno do dvou přípravných ročníků a po jejich zakončení studují děti 1. stupeň základního studia. Veškeré možnosti, ale i nutnosti jsou zakotveny ve ŠVP ZUŠ, který je doktrínou výuky všech oborů na naší škole.

I koncepce školy je poplatná době, ve které vzniká. Dnešní zájem o výuku hry na kytaru, popový zpěv, bicí atd. nahrazuje klasické nástroje. I přes různé problémy, které se vždy vyskytnou, zůstává výuka klasických nástrojů základem hudebnosti a zpěvnosti na naší škole.