Základní umělecká škola Hořice

Ceník školného

Úplata za vzdělání ve školním roce 2022/2023

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
PHV 1 600 Kč/pololetí
PHV 2 600 Kč/pololetí
PV LDO 600 Kč/pololetí
PV VO 700 Kč/pololetí
HUDEBNÍ OBOR I. A II. STUPEŇ
1 žák na hodině 1500 Kč/pololetí
2 žáci na hodině 1000 Kč/pololetí
3 žáci na hodině 800 Kč/pololetí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Kolektivní výuka 900 Kč/pololetí
VÝTVARNÝ OBOR
Kolektivní výuka 1200 Kč/pololetí
PĚVECKÉ SBORY
Písnička 600 Kč/pololetí
Musica 800 Kč/pololetí

Úplata za vzdělání za první pololetí musí být zaplacena nejpozději do 15. září 2022, za druhé pololetí nejpozději do 15. února 2023. Platbu je možno uhradit ve dvou splátkách, kdy první musí být uhrazena do 15. 9. 2022 (15. 2. 2023) a druhá do 15. 10. 2022 (15. 3. 2023).

Pokud žák do tohoto termínu úplatu neuhradí a nedohodne si jiný termín, bude mu studium ukončeno. (Školní řád ZUŠ).

Úplatu za vzdělání uhraďte na účet školy č: 1161306339/0800 nebo v kanceláři školy v úředních hodinách (viz O škole). Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka za kterého platíte a zkratku oboru – HO, VO, LDO nebo hudební nástroj.