Základní umělecká škola Hořice

Ceník školného

Úplata za vzdělání ve školním roce 2023/2024

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
PHV 1 600 Kč/pololetí
PHV 2 600 Kč/pololetí
PV LDO 600 Kč/pololetí
PV VO 900 Kč/pololetí
HUDEBNÍ OBOR I. A II. STUPEŇ
1 žák na hodině 1500 Kč/pololetí
2 žáci na hodině 1000 Kč/pololetí
3 žáci na hodině 800 Kč/pololetí
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Kolektivní výuka 900 Kč/pololetí
VÝTVARNÝ OBOR
Kolektivní výuka 1400 Kč/pololetí
PĚVECKÉ SBORY
Písnička 600 Kč/pololetí
Musica 800 Kč/pololetí

Úplata za vzdělání za první pololetí musí být zaplacena nejpozději do 15. září 2023, za druhé pololetí nejpozději do 15. února 2024.

Zákonní zástupci žáků obdrží platební kódy a informace po odevzdání zápisního listu ¨nejpozději na začátku školního roku.

Pokud žák do tohoto termínu úplatu neuhradí a nedohodne si jiný termín, bude mu studium ukončeno. (Školní řád ZUŠ).

Úplatu za vzdělání uhraďte na účet školy č: 1161306339/0800 nebo v kanceláři školy v úředních hodinách (viz O škole).