Základní umělecká škola Hořice

Vyrážíme na cestu kolem světa

V neděli 5.10.2014 jsme vyrazili spolu s úterními výtvarníky a výtvarníky z Cerekvice na „Cestu kolem světa“-podle stejnojmenného projektu, který letos uskutečňujeme. Vládlo příznivé počasí a tak nic nebránilo nasednout na vlak a dopravit se do Ostroměře, kde nás již netrpělivě čekali vodáci z loděnice.


Využili jsme jejich nabídku jet autem a cestu si tak dost zkrátit. Plavba na lodích byla báječná! Všichni jsme se vyřádili, vyzkoušeli kajaky i vícemístné lodě. Někteří tak zuřivě pádlovali, že si zacákali oděv a pak se sušili u ohně. Hladové cestovatele vysvobodila od trýzně Blanka, která nám bleskově přinesla klobásy. Moc děkujeme! A tak došlo i na opékání. Nesměla chybět i kreativní chvilka- vytvořili jsme si parníčky a namalovali zážitky z lodě. Část, která odjížděla vlakem, se oddělila a zbytek se mohl dál nahřívat u ohýnku a užívat si vodní zákoutí a společnosti ochotných vodáků. Všem nadšencům moc děkujeme za pěkné odpoledne. Kéž bychom na naší cestě potkávali samé prima lidi jako zde! Jana Novotná Foto zde:

Další aktuality výtvarného oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »