Základní umělecká škola Hořice

Stromořadí – sloupořadí

Na začátku školního roku bylo venku dost pěkně, proto nás to s žákyněmi pátého ročníku lákalo ven. Jelikož nás tento školní rok čeká kultura Starověkého Řecka, malovaly jsme stromořadí jako sloupořadí. Sloupy v řeckých chrámech byly původně barevné, některé kmeny stromů jsme proto také obarvily tentokrát krepovými papíry.

Další aktuality výtvarného oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »