Základní umělecká škola Hořice

Plivníci

Tentokrát jsme si něco pověděli o plivnících. Plivník, to je takový „tvoreček“ vylíhnutý z vejce černé slepice, který má pomáhat tomu, kdo ho vyseděl. Ale ouha, on sice pomáhá, ale vlastně spíše škodí. Je to trošku jako upsat se ďáblu. Zbavit se ho jednoduše nejde. Abychom si plivníka více přiblížili, dozvěděli jsme se něco o podmínkách chovu slepic, jejichž vajíčka jsou označena číslicemi 0 – 3. Některé chudačky opravdu po půl roce života v kleci plivníka připomínají. Také jsme se dozvěděli, že existuje organizace „Slepice v nouzi“, a ta slepicím z klecového chovu pomáhá po vyřazení ze snůšky žít lepší život. Plivník může mít podobu i malého dráčka, což někteří uvítali. Kdo měl hotovo, mohl se za odměnu podívat na loutkový film natočený podle předlohy Karla Michala – Plivník dlaždiče Housky.
Velká pochvala patří také rodinným příslušníkům, kteří se do díla zapojili.
Podívejte se sami, jaké plivníky jsme si vyseděli.

Další aktuality výtvarného oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »