Základní umělecká škola Hořice

Odysseova dobrodružství

V rámci řeckých bájí jsme se vrhli na tu nejdelší a to je Trojská válka. Rozdělili jsme si ji na čtyři části. Nejprve jsme spolu s Řeky stavěli Trojského koně. Pak pluli s Odysseem k domovině a na jednom ostrově potkali Kyklopy. Děti nejvíce zaujalo jedno oko, a protože je to do srdce okno, vznikaly oči, které vyjadřovaly radost, úzkost, strach….. Sama jsem se nestačila divit, kolik možností děti vymyslely.

Odysseovi na jeho cestě pomohl bůh Hermes, který měl létající střevíce. Děti nakreslily své boty, které je donesou kam potřebují. A protože létající střevíce jsou neskutečné, popustili jsme uzdu své fantazii a umístili je někde, kde by je nikdo nečekal.

Na závěr jsme s jeho ženou Penelopou vyhlíželi Odyssea. Tato báje žákům pátého ročníku ZUŠ přinesla hodně výtvarné radosti.

Další aktuality výtvarného oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »