Základní umělecká škola Hořice

Odpovědi na dotazy rodičů

1. Proč naše škola nemá otevřené taneční oddělení?
Důvodů je několik, ale ty nejdůležitější jsou tyto. Škola má kapacitu 400 žáků a tu nelze překročit. Navyšovat kapacitu nelze. Dalším z důvodů by byl nedostatek prostor k výuce a hlavně, v Hořicích je několik škol, které mají výborné taneční oddělení, kde mohou zájemci studovat jakýkoliv druh tance.

2. Proč rozvrhy hodin v naší škole nenavazují na rozvrhy ZŠ?
Tazatelka je mylně informována, protože v minulém školním roce jsme právě z důvodů návaznosti výuky vytvořili rozvrh hodin, který má přesně vymezenou výuku a přestávky u všech učitelů stejné.
Výjimku tvoří pouze výuka na pobočkách, kde je nutné respektovat odjezdy žáků z okolních obcí.

Na dotazy odpovídá Zdenka Vaškovová, ředitelka školy 

Další aktuality výtvarného oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »