Základní umělecká škola Hořice

Na úvod nového školního roku

Vážení rodiče,
prvního září zahajuje naše Základní umělecká škola již 56 rok svého trvání. Na začátku každého nového školního roku se snažíme přinést jak žákům, tak i jejich rodičům něco nového.


V nastávajícím školním roce 2014 – 2015 to budou pravidelné měsíční zprávy ředitelky školy, kde budu reagovat na Vaše dotazy a zároveň Vás seznamovat s novinkami, které škola připravuje. Ráda v nich odpovím na vše, co Vás bude zajímat.
Pravidelně budu odpovídat na všechny připomínky v dotaznících, které jste na konci minulého školního roku vyplnili a které se pro nás staly velkým přínosem.
Seznamy nově přijatých žáků a jejich zařazení k učitelům najdete na vývěsce v budově školy, seznam žáků přijatých do hudebního oddělení PHV I a II je vyvěšen na našich webových stránkách.
Přeji v nastávajícím školním roce 2014 – 15 všem žákům hodně úspěchu a rodičům dobré nervy.

Zdenka Vaškovová, ředitelka školy

Další aktuality výtvarného oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »