Základní umělecká škola Hořice

Jak nám před webkamerou stála zátiší s ovocem (a před očima zrály plody práce)

V běžných hodinách studijní kresby a malby jsme se s žáky připravujícími se k talentovým zkouškám na střední umělecké školy jednoduše sešli u malířských stojanů a vrhli se na důkladné pozorování předmětů, tvořících dohromady nějakou zajímavou kompozici, jejíž nácvik sledoval určitý studijní záměr (např. osvojení pravidel perspektivy, pochopení účinků světla, zvládnutí jednotlivých fází stínování apod.).

Od poloviny října však bylo možné vzdělávat žáky pouze distančně od počítače. Do jisté míry tedy záleželo jen na nich, zda budou doma schopni sehnat předměty vhodné ke kresebným studiím a zda je svedou sestavit do podnětné kompozice, která by sledovala požadavky vzdělávacího cíle. Nedostatek pomůcek (ale i výtvarných potřeb) však nebyl jedinou brzdou v naší výuce. 

Největší bariéru tvořil samotný způsob, jakým jsme komunikovali, přijímali informace a snažili se něco naučit. A problém nebyl ani tak v internetovém připojení jako ve skutečnosti, že smyslové vnímání žáků bylo omezené jen na audiovizuální podněty – což byla překážka, která se týkala všech věkových skupin a všech výtvarných hodin (nejen tedy těch, které byly zaměřené na studijní kresbu a malbu).

Řešením se zdál být NÁZORNĚJŠÍ a tedy i živější přístup k výuce. Ten funguje už od dob Komenského, jenže jak ho aplikovat v dnešním online světě? YouTubeři natáčejí a zveřejňují videa, já se rozhodl pro názornou instruktáž, která by před webkamerou probíhala ideálně v reálném čase. A instruktážní složku výkladu jsem začal zahrnovat do téměř každé online hodiny – což se osvědčilo i v nižších ročnících I. stupně.

Asi nejrozsáhlejší a časově nejnáročnější instruktáže, které daleko přesáhly nároky reálného času (když si vyžádaly i několikadenní předchozí přípravu), doprovázely akrylové malby dvou zátiší – černobílého, malovaného odstíny šedé (viz ZDE) a „ovocného“, malovaného v teplých lokálních barvách bez černé ve stínu, na kterém jsem se žákům pokoušel demonstrovat malířské postupy. Mojí snahou jednoduše bylo použít NÁZORNĚ nově získávané poznatky z teorie barev a motivovat žáky k vyšším výkonům, prostřednictvím kterých by překonávali své dosavadní limity.

Musím říct, že v tomto ohledu jsem své svěřence dost potrápil. Výsledné malby jsou ale asi tím nejlepším, co se nám ve vyšších ročnících I. st. a v nižších ročnících II. st. letos podařilo vytvořit. Velké rezervy máme naopak v kresbě a malbě portrétu, který je jedním z hlavních vzdělávacích okruhů, na něž se po dohodě se studenty zaměříme podrobněji příští školní rok…

Fotky přibližující výsledky zhruba měsíční práce nejstarších žáků výtvarného oboru si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

Další aktuality výtvarného oboru

ZUŠ Hořice

Koncert pro mateřské školy

Čtvrtek 4 května byl opět po roce věnován hořickým mateřským školkám. Připravili jsme pro ně interaktivní dopoledne, kdy si děti vyslechly veselé písničky, mohly si

Přečíst celé »