Přeskočit na obsah...

Barvy protikladné

S žáky pátého ročníku jsme stavěli zátiší z předmětů barev protikladných a někteří stihli svá zátiší i namalovat.