Přeskočit na obsah...

Vejce z vejce v praxi

📅 Zveřejněno: 01. 04. 2021 - 07:26
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Odysseova dobrodružství

📅 Zveřejněno: 27. 03. 2021 - 18:43
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

V rámci řeckých bájí jsme se vrhli na tu nejdelší a to je Trojská válka. Rozdělili jsme si ji na čtyři části. Nejprve jsme spolu s Řeky stavěli Trojského koně. Pak pluli s Odysseem k domovině a na jednom ostrově potkali Kyklopy. Děti nejvíce zaujalo jedno oko, a protože je to do srdce okno, vznikaly oči, které vyjadřovaly radost, úzkost, strach..... Sama jsem se nestačila divit, kolik možností děti vymyslely.

Odysseovi na jeho cestě pomohl bůh Hermes, který měl létající střevíce. Děti nakreslily své boty, které je donesou kam potřebují. A protože létající střevíce jsou neskutečné, popustili jsme uzdu své fantazii a umístili je někde, kde by je nikdo nečekal.

Na závěr jsme s jeho ženou Penelopou vyhlíželi Odyssea. Tato báje žákům pátého ročníku ZUŠ přinesla hodně výtvarné radosti.

Máme rádi zvířata

📅 Zveřejněno: 27. 03. 2021 - 18:11
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Děti třetího ročníku ZUŠ si přály výtvarně zpracovávat zvířata. Začali jsme pěkně od začátku listem do atlasu s informacemi o našem vybraném zvířeti. Nejprve jsme se však potřebovali rozkreslit, a proto jsme se s tužkou vydali na procházku po papíře a vzniklé tvary vyšrafovali jiným odstínem tužky. A vyplatilo se. Dětem se podařilo kreslit lehce. Další hodinu jsme zkusili stáda či hejna zvířat a to všechny moc bavilo, protože pomocí jedné šablony mohli vytvořit celou zvířecí skupinu. Všem třeťákům za krásnou práci moc děkuji.

Gordický uzel

📅 Zveřejněno: 27. 03. 2021 - 11:51
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Jak vyřešit zapeklitou situaci aneb jak rozetnout Gordický uzel? 
To je stará antická legenda spojená s Alexandrem Velikým Makedonským.
Částečně jsme využili tento příběh k procvičení kresby perem, tenkým fixem či propiskou. Každý si uvázal nebo dokonce zašmodrchal uzel z prádelní šňůry a pokusil se překreslit předlohu na výkres. Stateční kreslili rovnou perem a tuší, ostatní předkreslovali tužkou. Stínování perem je složitější než tužkou, ale vše dopadlo dobře. 

Oblíbené jídlo

📅 Zveřejněno: 24. 03. 2021 - 18:54
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Spolu s dětmi druhého ročníku ZUŠ jsme výtvarně zkoumali nákupy a oblíbená jídla. To by se nám ve škole tak dobře nepodařilo. Vznikly velmi povedené kopie jídla, takto se nám opravdu nezkazí.