Přeskočit na obsah...

Oblíbené jídlo

📅 Zveřejněno: 24. 03. 2021 - 18:54
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Spolu s dětmi druhého ročníku ZUŠ jsme výtvarně zkoumali nákupy a oblíbená jídla. To by se nám ve škole tak dobře nepodařilo. Vznikly velmi povedené kopie jídla, takto se nám opravdu nezkazí.

Mumie

📅 Zveřejněno: 24. 03. 2021 - 18:39
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

S dětmi pátého ročníku jsme dospěli až k mumifikaci starých Egypťanů. Že to byla procedura dlouhá a náročná, jsme si vyzkoušeli na svých hračkách. A protože smrtí život  Egypťanů začínal a oni v záři slunce vstupovali do lepšího světa, vytvořili jsme svá slavnostní slunce.

Plivníci

📅 Zveřejněno: 19. 03. 2021 - 13:31
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Tentokrát jsme si něco pověděli o plivnících. Plivník, to je takový "tvoreček" vylíhnutý z vejce černé slepice, který má pomáhat tomu, kdo ho vyseděl. Ale ouha, on sice pomáhá, ale vlastně spíše škodí. Je to trošku jako upsat se ďáblu. Zbavit se ho jednoduše nejde. Abychom si plivníka více přiblížili, dozvěděli jsme se něco o podmínkách chovu slepic, jejichž vajíčka jsou označena číslicemi 0 - 3. Některé chudačky opravdu po půl roce života v kleci plivníka připomínají. Také jsme se dozvěděli, že existuje organizace "Slepice v nouzi", a ta slepicím z klecového chovu pomáhá po vyřazení ze snůšky žít lepší život. Plivník může mít podobu i malého dráčka, což někteří uvítali. Kdo měl hotovo, mohl se za odměnu podívat na loutkový film natočený podle předlohy Karla Michala - Plivník dlaždiče Housky.
Velká pochvala patří také rodinným příslušníkům, kteří se do díla zapojili.
Podívejte se sami, jaké plivníky jsme si vyseděli.

Okno

📅 Zveřejněno: 14. 03. 2021 - 22:56
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Míchání barev

📅 Zveřejněno: 13. 03. 2021 - 11:04
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová