Přeskočit na obsah...

Na úvod nového školního roku

📅 Zveřejněno: 12. 08. 2014 - 19:03
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Vážení rodiče,
prvního září zahajuje naše Základní umělecká škola již 56 rok svého trvání. Na začátku každého nového školního roku se snažíme přinést jak žákům, tak i jejich rodičům něco nového.


V nastávajícím školním roce 2014 – 2015 to budou pravidelné měsíční zprávy ředitelky školy, kde budu reagovat na Vaše dotazy a zároveň Vás seznamovat s novinkami, které škola připravuje. Ráda v nich odpovím na vše, co Vás bude zajímat.
Pravidelně budu odpovídat na všechny připomínky v dotaznících, které jste na konci minulého školního roku vyplnili a které se pro nás staly velkým přínosem.
Seznamy nově přijatých žáků a jejich zařazení k učitelům najdete na vývěsce v budově školy, seznam žáků přijatých do hudebního oddělení PHV I a II je vyvěšen na našich webových stránkách.
Přeji v nastávajícím školním roce 2014 - 15 všem žákům hodně úspěchu a rodičům dobré nervy.

Zdenka Vaškovová, ředitelka školy

Odpovědi na dotazy rodičů

📅 Zveřejněno: 12. 08. 2014 - 18:16
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

1. Proč naše škola nemá otevřené taneční oddělení?
Důvodů je několik, ale ty nejdůležitější jsou tyto. Škola má kapacitu 400 žáků a tu nelze překročit. Navyšovat kapacitu nelze. Dalším z důvodů by byl nedostatek prostor k výuce a hlavně, v Hořicích je několik škol, které mají výborné taneční oddělení, kde mohou zájemci studovat jakýkoliv druh tance.

2. Proč rozvrhy hodin v naší škole nenavazují na rozvrhy ZŠ?
Tazatelka je mylně informována, protože v minulém školním roce jsme právě z důvodů návaznosti výuky vytvořili rozvrh hodin, který má přesně vymezenou výuku a přestávky u všech učitelů stejné.
Výjimku tvoří pouze výuka na pobočkách, kde je nutné respektovat odjezdy žáků z okolních obcí.

Na dotazy odpovídá Zdenka Vaškovová, ředitelka školy 

Afrika vernisáž

📅 Zveřejněno: 25. 06. 2014 - 18:39
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Koncert učitelů

📅 Zveřejněno: 25. 06. 2014 - 16:28
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Africe tváří v tvář

📅 Zveřejněno: 25. 06. 2014 - 14:37
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Doputovali jsme do cíle, kterým je jistě srdce Afriky. Každému z nás, kdo se na tuto dobrodružnou a tvořivou pouť vydal, totiž Afrika přirostla k srdci. 


V posledním červnovém týdnu jsme všechnu svoji tvorbu naložili na náklaďák a odvezli vystavit do Galerie plastik na Gothard. A že toho bylo! Využili jsme každičkého volného místa aby všichni žáci měli alespoň jedno dílo vystavené. Nakonec jich tam každý autor měl hned několik. Ale něco tu stále chybělo – taneční masky! Ty jsme nejdříve oživili rituálním tancem „Jumbo Afrika“ a pak teprve mohli zaujmout místo v galerii. Na vernisáži samozřejmě nechyběli naši kolegové z dramaťáku. Ti obecenstvu zahráli africkou pohádku „Motýli“ a přidali se k maskovaným tanečníkům. A nebyla by to skutečná Afrika nebýt turnaje v Mankale. Bylo tu prostě živo a veselo jako v Africe. Takže: „Jumbo Afrika!“

FOTO ZDE: