7 Úplata za vzdělání | Základní umělecká škola Hořice Přeskočit na obsah...

Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání ve školním roce 2022/2023

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

PHV 1

600 Kč/pololetí

 

PHV 2

600 Kč/pololetí

PV LDO

600 Kč/pololetí

PV VO

700 Kč/pololetí

HUDEBNÍ OBOR I. A II. STUPEŇ

1 žák na hodině

1500 Kč/pololetí

 

2 žáci na hodině

1000 Kč/pololetí

3 žáci na hodině

800 Kč/pololetí

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Kolektivní výuka

900 Kč/pololetí

 

VÝTVARNÝ OBOR

Kolektivní výuka

1200 Kč/pololetí

 

PĚVECKÉ SBORY

Písnička

600 Kč/pololetí

 

Musica

800 Kč/pololetí

Úplata za vzdělání za první pololetí musí být zaplacena nejpozději do 15. září 2022, za druhé pololetí nejpozději do 15. února 2023. Platbu je možno uhradit ve dvou splátkách, kdy první musí být uhrazena do 15. 9. 2022 (15. 2. 2023) a druhá do 15. 10. 2022 (15. 3. 2023).
Pokud žák do tohoto termínu úplatu neuhradí a nedohodne si jiný termín, bude mu studium ukončeno. (Školní řád ZUŠ).
Úplatu za vzdělání uhraďte na účet školy č: 1161306339/0800 nebo v kanceláři školy v úředních hodinách (viz O škole). Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka za kterého platíte a zkratku oboru - HO, VO, LDO nebo hudební nástroj.