Přeskočit na obsah...

Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání ve školním roce 2018/2019

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

PHV 1

100 Kč/měsíc   500Kč/pololetí

PHV 2

100 Kč/měsíc

 

500Kč/pololetí

PHV 2 s nástrojem

170 Kč/měsíc

 

850Kč/pololetí

PHV 2 s nástrojem 
2 žáci na hodině

160 Kč/měsíc

 

800 Kč/pololetí

PHV 2 s nástrojem
3 žáci na hodině

140 Kč/měsíc

 

700 Kč/pololetí

PV LDO 

120 Kč/měsíc

 

600Kč/pololetí

PV VO 140 Kč/měsíc   700 Kč/pololetí

HUDEBNÍ OBOR I. A II. STUPEŇ

1 žák na hodině

300 Kč/měsíc

 

1500Kč/pololetí

2 žáci na hodině

200 Kč/měsíc

 

1000Kč/pololetí

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Kolektivní výuka

180 Kč/měsíc

 

900Kč/pololetí

VÝTVARNÝ OBOR

Kolektivní výuka

230 Kč/měsíc

 

1200Kč/pololetí

PĚVECKÉ SBORY

Písnička

120 Kč/měsíc

 

600Kč/pololetí

Musica

160 Kč/měsíc

 

800Kč/pololetí

Úplata za vzdělání za  první pololetí musí být zaplacena nejpozději do 15. září 2018, za druhé pololetí nejpozději do 15. února 2019. Platbu je možno uhradit ve dvou splátkách, kdy první musí být uhrazena do 15. 9. 2018 (15. 2. 2019) a druhá do 15. 10. 2018 (15. 3. 2019).
Pokud žák do tohoto termínu úplatu neuhradí a nedohodne si jiný termín, bude mu studium ukončeno. (Školní řád ZUŠ).
Úplatu za vzdělání uhraďte na účet školy č: 1161306339/0800 nebo v kanceláři školy v úředních hodinách (viz O škole). Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka za kterého platíte.