Základní umělecká škola Hořice

Rok 2015 a ohlédnutí za třídou příčných fléten

Dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým kalendářním rokem. Byl zahájen soutěží, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Žákyně a žáci s úspěchem reprezentovali základní umělecké školy jak z Hořic, tak i z Nové Paky, ve kterých jsem vyučoval, a patří jim za to velké poděkování. Jak čas běžel, přiblížil se závěr školního roku a s tím nelehké rozhodnutí. Odchod po 12 letech výučování ze Základní umělecké školy v Nové Pace. Nebyl jsem to jen já osobně, ale i žákyně a žáci z flétnové třídy. Zázemí jsme získali na základní škole v Lázních Bělohrad, ve které má pobočku ZUŠ Hořice. Velké poděkování proto patří paní ředitelce Vaškovové za vytvoření nejen materiálních, ale i pracovních podmínek pro výuku. V září začal nový školní rok a s ním i synchronizace výuky s dojížděním žákyň a žáků z Nové Paky. I tento problém se podařilo vyřešit. Za to děkuji především rodičům, kteří byli a jsou stále ochotni osobně vozit své děti do výuky i na úkor svého času a pohodlí. Nesmírně si toho vážím a je to pro mě jako učitele zavazující a povzbuzující. Věřím, že i žákyně a žáci jsou spokojeni a hudba jim číní potěšení. Nakonec se o tom můžete přesvědčit na video-setřihu z vystoupení ze soutěží i z veřejných koncertů. Co říci závěrem? Jedině to, aby další rok byl oboustranně inspirativní jak po stránce padagogické, tak i umělecké a hudba nám činila i přes veškerá úskalí radost.

Jaromír Soukup – učitel hry na flétnu.

VIDEO ZDE

Další aktuality ZUŠ Hořice

ZUŠ Hořice

ZUŠ OPEN

Srdečně zveme veřejnost 30. května před radnici. Představí se tu všechny obory školy.

Přečíst celé »
ZUŠ Hořice

Den pro rodinu s námi

Srdečně zveme celé rodiny v sobotu 11. 5. do Smetanových sadů. Mohou si poslechnout kapelu Vesmix a vytvořit zajímavou masku či loutku a zahrát si

Přečíst celé »