Základní umělecká škola Hořice

POZITIVNÍ VLIV SBOROVÉHO ZPĚVU NA ROZVOJ OSOBNOSTI

Zpěv v pěveckém sboru podporuje a rozvíjí hudebnost a veškeré klíčové kompetence, především kompetenci komunikativní, sociální a personální. Zpěvákům rozvíjí pozornost především reakcí na notový zápis, gesta sbormistra i na ostatní hlasy. Sboroví zpěváci se při práci v kolektivu učí týmové práci, toleranci, odpovědnosti vůči druhým, trpělivosti a pracovní disciplíně. Důležitým přínosem sborového zpěvu je i velké množství příležitostí pro navazování interpersonálních vztahů.
Výzkumy potvrzují bohatší sociální kontakty v rámci sociálně psychologického klimatu ve sboru na rozdíl od běžného třídního kolektivu. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že v subjektivně složitém období, kterým je raná adolescence, přispívá účast na sborovém zpívání k pozitivnímu sebehodnocení jedince. Dětští sboristé vykazují lepší hodnocení vlastních schopností a dovednosti, emoční stabilitu, optimismus a akceptaci druhých. Tyto charakteristiky mají zákonitě příznivý dopad na interpersonální vztahy. Přínos sborového zpěvu na celkovou tělesnou kondici a zdraví jedince je podložen řadou výzkumů. Při zpěvu se vyplavují endorfiny (podobně jako při sportu) a snižuje se hladina kortizolu, což je symptom snižování stresu. Zároveň je zpěv prevencí proti některým plicním onemocněním, blahodárně ovlivňuje řadu tělesných pochodů, zejména okysličování krve prohloubeným a pravidelným dýcháním. Podporuje a zvyšuje fyzickou kondici a má příznivý dopad na posílení imunitního systému. Lékaři potvrzují, že správný vztah mezi dechovou frekvencí a tepovou variabilitou hudby a srdečního rytmu má uklidňující vliv na naše tělo i duši. Vedle rozvoje kreativity se rozvíjí prostřednictvím hudby především mozek. Při zpěvu dochází k propojení několika center mozku, zvyšuje se citlivost sluchového analyzátoru, který se propojuje s centrem řeči a inervací hlasivek koordinuje výšku výsledného tónu.
Na rozdíl od sólového zpěvu probíhají tyto procesy při vícehlasém zpěvu daleko intenzivněji.
Text zpracovali, podporují ho:
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK; PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK; doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty UHK; MgA. a Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Pedagogická fakulta UK; MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D., Katedra kompozice, dirigování a operní režie JAMU; Mgr. Daniela Střílková, Ph.D. Pedagogická fakulta OU; PhDr. Luboš Hána, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP; Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS; Mgr. Barbora Hanslianová, odborná pracovnice pro sborový zpěv NIPOS-ARTAMA; Mgr. Zuzana Jandová, odborná pracovnice pro sborový zpěv NIPOS-ARTAMA; PhDr. Milan Motl, Ph.D., Asociace učitelů hudební výchovy
Ruud, Even. Sborový zpěv prospívá zdraví. Zpravodaj PSPU. 2006. (73), 1-2. Zkrácený přetisk se svolením Norges Korforbund (Europa Cantat Magazin 1/06), přeložil Antonín Kříž, 2006.
Láznovská, Lenka a kol. Dítě a umění. Praha: NIPOS, 2007.
Vondroušová, Jindra. Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel. Praha, 2013. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy.

Záznam naleznete zde:

Další aktuality ZUŠ Hořice

ZUŠ Hořice

ZUŠ OPEN

Srdečně zveme veřejnost 30. května před radnici. Představí se tu všechny obory školy.

Přečíst celé »
ZUŠ Hořice

Den pro rodinu s námi

Srdečně zveme celé rodiny v sobotu 11. 5. do Smetanových sadů. Mohou si poslechnout kapelu Vesmix a vytvořit zajímavou masku či loutku a zahrát si

Přečíst celé »