Základní umělecká škola Hořice

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje v Broumově

Krajské kolo soutěže za Královéhradecký kraj ve hře na dechové nástroje proběhlo v důstojných prostorách broumovského kláštera. 124 finalistů z okresních kol bylo rozděleno do dvou dnů. Pondělí 26. března patřilo zobcovým flétnám. V úterý 27. března soutěžili hráči na příčné flétny, hoboj, klarinet, fagot a saxofon. Žáci byli rozdělení do I. – XI. kategorie podle dosaženého věku. Každý soutěžící musel splnit daný časový limit.


Pondělního hudebního klání ve hře na zobcovou flétnu se zúčastnila studentka naší školy Maruška Černá. Časový harmonogram soutěže byl dodržen a tak v 11:35 hod. svým vystoupením zahajuje Maruška, za klavírního doprovodu pana učitele Petra Vacka, soutěž IV. kategorie. Během dne má porota plno práce s posuzováním výkonů mladých hudebníků. Vyhlášení výsledků soutěže probíhá podle plánu. V 16:00 hod. předsedkyně poroty sděluje pořadí 41 hráčům na zobcovou flétnu. Marušce Černé můžeme pogratulovat k pěknému III. místu ve IV. kategorii. Věřím, že setkání muzikantů z různých hudebních škol bylo pro všechny zúčastněné inspirací do další práce. Poděkování patří nejen Marušce za reprezentaci naší školy, ale také jejím rodičům za obrovskou podporu. Dále pak korepetitoru panu Petru Vackovi a učiteli panu Petru Havlíčkovi.

Muzicírování druhý den pokračuje. Tentokrát soutěžní klání ve hře na příčnou flétnu zahajuje v I. kategorii nejmladší účastnice Eliška Horáková a to již v 8:00 hod. ráno. Po soutěžících v II. a III. kategorii vstupují do soutěže také Nicol Suchardová ve IV., Anička Říhová v V. a Anežka Veselá v VI. kategorii. Všem čtyřem flétnistkám vzhledem k brzkému rannímu vstávání patří velký obdiv za jejich hudební výkon. Po krátké poradě poroty následují další soutěžní kategorie, ve kterých má naše škola také zastoupení. Filip Brácha v VII. kategorii a Magdaléna Pospíšilová v kategorii VIII. Jak Filip, tak i Majda svým výkonem nenechávají nikoho na pochybách, že jsou také skvěle připraveni. Ve zbývajících kategoriích již žádné další zastoupení nemáme. Po poradě poroty následuje v 13:15 hod. vyhlášení výsledků soutěže ve hře na příčnou flétnu. Koncertní sál je zaplněn soutěžícími a jejich rodiči, včetně učitelů a korepetitorů. Všichni v přátelské atmosféře netrpělivě očekávají, jak porota rozhodla. Předseda poroty Mgr. Pavel Plašil po krátkém poděkování předčítá výsledky. 

Každé umístění je doprovázeno potleskem a soutěžící dostávají za své výkony diplomy a dárky.
V konkurenci 30 soutěžících v oboru hry na příčnou flétnu se žáci naší základní umělecké školy vůbec neztratili. Za tři II. a tři I. místa jim patří velké poděkování. Podrobnější rozpis umístění najdete na konci článku. Velké poděkování patří také rodičům za podporu a především korepetitorům jmenovitě Vendule Vrátilové a Luďkovi Václavů, kteří svým citlivým doprovodem nemalou měrou přispěli k tak skvělému umístění našich žáků v této soutěži. Dále patří poděkování panu učiteli Jaromíru Soukupovi za trpělivost při přípravě žáků na soutěž a především velký dík paní ředitelce Zdence Vaškovové za vytvoření podmínek a za veškerou podporu.

Jelikož soutěžní klání pro některé žákyně nekončí, jmenovitě pro Elišku Horákovou a Magdalénu Pospíšilovou, které postupují do ústředního kola. To se koná v Praze ve dnech 3.- 6. 5. 2018. Tak jim popřejme slovy předsedy poroty pana Mgr. Pavla Plašila hodně štěstí a radosti z muzicírování. Protože bez té radosti se hudba nedá dělat.
FOTO ZDE:

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Zobcové flétny: 3. místo ve IV. kat. – Maruška Černá
Příčné flétny: 1. místo s návrhem na postup do ústředního kola v I. kat. – Eliška Horáková
2. místo ve IV. Kat. – Nicol Suchardová, 2. místo v V. kat. – Anička Říhová a 2. místo v VI. kat. – Anežka Veselá
1. místo v VII. kat. – Filip Brácha
1. místo v VIII. kat. s oceněním ABSOULUTNÍ VÍTĚZ a s postupem do ústředního kola – Magdaléna Pospíšilová

Další aktuality ZUŠ Hořice

ZUŠ Hořice

ZUŠ OPEN

Srdečně zveme veřejnost 30. května před radnici. Představí se tu všechny obory školy.

Přečíst celé »
ZUŠ Hořice

Den pro rodinu s námi

Srdečně zveme celé rodiny v sobotu 11. 5. do Smetanových sadů. Mohou si poslechnout kapelu Vesmix a vytvořit zajímavou masku či loutku a zahrát si

Přečíst celé »