Přeskočit na obsah...

Informace pro žáky

Literárně dramatický obor

Dobrý den, milí žáci, vážení rodiče,
- výuka v literárně dramatickém oboru začne v týdnu od 6. září 2021,
- rodiče nově přijatých žáků budou včas informováni o začátku výuky,
- do 2. září 2021, Vás prosím o sdělení, že Vaše dítě bude nebo nebude pokračovat ve studiu v novém školním roce,
- 2. září 2021 se na pobočce v ZŠ v Cerekvici uskuteční v době od 12:00 – 13:00 hodin informační schůzka, prosím všechny nové zájemce o dramaťák a žáky, kteří budou pokračovat ve studiu, aby se jí zúčastnili,
- budu se snažit dodržet výukové dny z minulého školního roku, a proto máte-li již rozvrhy hodin, informujte mě (tel. číslo 777053066), ať můžeme sestavovat a upřesňovat rozvrh hodin pro výuku  v dramaťáku.