Přeskočit na obsah...

Informace pro žáky

Vážení rodiče, 

vítám vás v novém školním roce 2020/2021.
První týden v září Vás prosím o potvrzení pokračování Vašeho dítěte ve studiu (sms, volejte) do 4. září 2020.
Z důvodu tvorby rozvrhu pro Literárně dramatický obor Vás prosím o sdělení informace o rozvrhu Vašeho dítěte ve škole ZŠ, střední škola).
Výuka začíná v termínu od 7. do 11. září. 
Nezapomeňte, prosím, uhradit školné do 15. 9. 2020, na č. ú. naší školy 1161306339/800 (ve vzkazu pro příjemce uveďte celé jméno Vašeho dítěte, za které platíte a zkratkou název oboru (LDO). Přípravka - poslední ročník MŠ a první třída 600,-Kč, žáci ostatních tříd 900,- Kč.

Rozvrhy jednotlivých ročníků budou aktualizovány na základě Vašich informací.

Rozvrh žáků
V týdnu od 7. září - 11. září - zkušební rozvrh, bude upřesňován podle potřeb jednotlivých žáků.

Pondělí Cerekvice n. B.
1. skupina - 13:00 hod. - 15:30 hod.
2. skupina - 13:30 hod. - 16:00 hod.

Úterý:
1. skupina - 16:00 hod. - 18:30 hod.
2. skupina - 16:30 hod. - 19:00 hod.

Čtvrtek:
1. skupina: nejmladší žáci:
13:30 hod. - 15:10 hod.

2. skupina:
1. skupina - 15:45 hod. - 18:10 hod.
2. skupina - 16:15 hod. - 18:45 hod.

Pátek Cerekvice n. B.
13:00 hod. 15:30 hod.