Přeskočit na obsah...

Informace pro žáky

Hurá, zase půjdeme do školy.

Od 18. května 2020 je v naší škole obnovena výuka pro kolektivní obory. Výuka na Husově ulici a na pobočce Lázně Bělohrad bude probíhat podle rozvrhu, tak jak byla stanovena na začátku školního roku. Změna nastává v rozvrhu hodin na pobočce Cerekvice. Výuka LDO se přesunuje  na druhý stupeň základní školy, změna platí pro mladší, tak i pro starší žáky. Mladší žáci - začátek výuky  v pondělí a v pátek bude od 12:45 hodin. Čas konce hodin bude po pondělní výuce z důvodu rozdělení žáků v hodině Přednes upřesněn. Starší žáci - pátek - výuka proběhne z důvodu desinfekce třídy o půl hodiny později - od 14:30 do 17:00 hodin. Na první hodinu si žáci, kteří nenavštěvují žádný jiný studijní obor na naší škole, přinesou vyplněné Čestné prohlášení (najdete na hlavní stránce naší školy).   

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

vím, že máte spoustu práce se školní výukou, ale i přes to jsem ráda, že se nám společně, mnohdy i s velkou spoluprací s rodiči, podařilo najít cestu k vzájemné komunikaci a navázat na práci, kterou máme rozpracovanou z průběhu školního roku. Pro začátek našich společných setkání jsem nechala stejné dny a začátky hodin máme stanoveny jak jsme se společně dohodli.

Komunikujte se mnou: Skype, WhatsApp, Messenger, email: fleglova@seznam.cz, mob. telefon: 777 053 066.

Všichni dramaťáci společně pracují na projektu Barevné střípky - reportérská činnost - tvůrčí psaní - krátké příběhy (postřehy) události, které se udály v průběhu tohoto, pro nás nezvyklého období.

 

Po - Lázně Bělohrad: psaný příběh na čtyři slova - rytíř, medailon, poklad, kněžna,poslat příběhy, výtvarná činnost - tvorba scény Oko

- vytvořte ze svého těla sochu - zamrzlý obraz - sochu nadpřirozené bytosti - kostým, maska, líčení na dokreslení postavy budou vítány :-), nezapomeňte sochu pojmenovat, fotografii vzniklé sochy mi prosím zašlete formou fotografie.

 

Út. - práce na scénáři - společná práce celého oddělení

improvizace - vnitřní cítění - pracovat na detailnějším rozpracovaní jednotlivých obrazů, pro inspiraci shlédnout začátek westernu Tenkrát na západě,

práce na roli,

absolventi si připraví do 26. dubna fotografii na absolventské tablo, žáci nižších ročníků napíší příběh z přísloví a rčení na slovo čert,

dnes jsme úžasně pracovali s krátkým úryvkem textu, dokončete, prosím situace před  a po úryvku, tak, aby byly ještě smysluplnější, propracovanější, připravujete si kostým, buď přesně odpovídající době, ve které se minipřiběh stal, nebo alespoň náznakově-symbolicky. 

 

 

St. - psaní deníčků hlavních postav v dramatizaci Psanci - zápis pouze části, kdy se Jirka potká s malou holkou

      - shlédnout první díl filmového Vinnetua - Vinnetou

      - výtvarná činnost - namalovat nebo nakreslit postavu "padoucha" - Dicka Zabijáka - prosím vyfoťte a zašlete

 - najít pražskou pověst, příští hodinu si ji přečteme,

 

Čt. - mladší žáci - namalovat básničku, prosím, vyfoťte mi ji a pošlete

                           - naučit se nazpaměť jeden básnický text

 

Čt. starší žáci - napsat a poslat anotaci k dramatizaci Kryštof a Jonáš

                        - návrh divadelní scény - pokoj zpěvačky - prosím, zašlete mi ji na Messenger formou fotografie

                        - policejní pátrání - napište, prosím, krátkou zprávu o policejním vyšetřování - vymyslete, proč, z jakého důvodu nebylo pátrání dokončeno. Zamyslete se nad tím, proč duch stále zůstává v domě, jaký důvod ho k tomu vede.                      

- Cerekvice - mladší žáci

- napsat jednoduchý monolog medvídka Flóry

- výtvarná činnost - tvorba návrhu na plakát k připravovanému představení Medvídek Flóra-prosím , zašlete mi ji 

   formou fotografie

- výtvarná činnost - tvorba jednoduché loutky 

- zamrzlý obraz - fotografie - maminka a medvídek Flóra-prosím, zašlete mi ji na Skype a WhatsApp, formou fotografie

- minipohádka Žába a had. Podrobné rozepsání úkolu najdete na  skupinách Skype a WhatsApp. 

- tvorba improvizovaných loutek, pokus o dramatizaci krátkého příběhu,

- dnešní hodinou jsme zahájili projekt Pididivadlo, v krátkých literárních příbězích jsme hledali inspiraci pro naše malé dramatizace a pro práci s improvizovanou loutkou. Pro ty, kteří rádi vymýšlejí a píší příběhy jsme vymysleli krátké náměty, ze kterých mohou příběhy vzniknout. Ovšem náměty nejsou podmínkou pro ty z vás, kteří si celou krátkou pohádku napíšete sami. Pro vaši inspiraci máte další pohádkové příběhy a náměty na pohádky a jiné příběhy na Skype ve skupině Medvídek Flóra,  Verča a Andělka na WhatsApp, 

- pokuste se napsat pohádkový příběh, kde hlavním hrdinou bude nějaká věc - hrneček, knížka, budík, kolo, mobil, 

- do výuky si přineste napsaný pohádkový minipříběh, v případě, že vám chybí inspirace k tvůrčímu psaní si s sebou přineste krátký literární pohádkový příběh               

 

Cerekvice - starší žáci

- návrh plakátu Lakomá Barka-prosím, zašlete mi ji formou fotografie

- na You Tube shlédnout loutkovou pohádku Lakomá Barka

- v předmětu přednes si na příští hodinu připravit přednesové texty, Rozárka výběr úryvku z Fimfára

- práce s přednesovým a dramatickým textem, zamyslet se nad možnostmi prezentace Lakomé Barky, mimo činoherní 

  představení,

Inspirace živé obrazy - https://www.facebook.com/MuseumsNews/photos/a.2352312438404452/2352315548404141/?type=3&theater 

- zpracovat fotografii na školní tablo, pracovat na přednesovém textu,