Přeskočit na obsah...

První informativní schůzky pro nový školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, 

první informativní schůzka s rodiči žáků PHV (přípravky hudebního oboru) se uskuteční v úterý 3. září v 17 hodin v Havlíčkově ulici ve třídě č. 3.

Ostatní žáci hudebního oboru si co nejdříve domluví rozvrh hodin u svých učitelů. Noví žáci se přihlásí v ředitelně školy v Havlíčkově ulici. Nejpozději však do pátku 6. 9. (Po 2. 9

Výuka hudební nauky začíná v úterý 10. 9. 2019.

Žáci výtvarného a literárně dramatického potvrdí letošní docházku u svých učitelů/učitelek nejpozději do pátku 7. 9., a to buď osobně, mailem nebo telefonicky. Od 9. 9. se již vyučují všechny kolektivní třídy.