Přeskočit na obsah...

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022 2023

📅 Zveřejněno: 17. 06. 2022 - 13:58
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2022 - 2023:
Hudební obor:
zájemci s registračními čísly HO 1 – HO 30 
Rodiče přijatých žáků do hudebního oboru, kteří budou od září 2022 předškoláci nebo prvňáci (PHV1 a PHV2), se laskavě dostaví na informační schůzku ve středu 29. 6. v 18 hodin do budovy školy v Havlíčkově ulici 1107, dveře č. 3.
Výtvarný obor: 

zájemci s registračními čísly VO 1 – VO 20
Literárně dramatický obor:

zájemci s registračními čísly LDO 1 – LDO 3
Přijatí žáci najdou informace 31. 8. 2022 na www.zushorice.cz nebo budou kontaktováni svými učiteli. 

V Hořicích 17. 6. 2022

Blanka Bihelerová
ředitelka školy

Náš kostel

📅 Zveřejněno: 14. 06. 2022 - 15:24
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

10. června proběhla také v bělohradské farnosti celorepubliková akce Noc kostelů. Naše výtvarka přispěla výtvarnou dílnou. S její realizací velmi pomohli žáci deváté třídy.

Výstava absolventů výtvarného oboru

📅 Zveřejněno: 29. 05. 2022 - 08:43
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Přijďte se podívat na výstavu absolventů prvního stupně výtvarného oboru do foyer hořické radnice. Výstava potrvá do 14. června.

První absolventský koncert

📅 Zveřejněno: 29. 05. 2022 - 08:23
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Letošní první absolventský koncert pro veřejnost jsme mohli zhlédnout ve středu 25. května v divadelním sále hořické radnice. Vystoupili zde žáci hudebního oboru a výtvarníci. Ti zde zároveň představili svá výtvarná díla formou výstavy v přilehlém foyer. 

Pozvánka na absolventské koncerty a výstavu

📅 Zveřejněno: 23. 05. 2022 - 20:58
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová