Přeskočit na obsah...

Premiéra

Sen noci svatojánské

Dramaťáci zahráli krásné shakespearovské představení Sen noci svatojánské na zahradě školy, a to 17. června. Divadlo bylo hojně navštíveno a diváci se velmi bavili. Povedlo se, gratulujeme.

Noc kostelů

Naše škola se zúčastnila Noci kostelů na dvou místech, a to koncertem v kostele sv. Gotharda a hudebně-dramatickým pásmem věnovaným Janu Skácelovi v synagoze. Obě akce byly hojně navštíveny a můžeme konstatovat, že se povedly.

První absolventský koncert

Letošní první absolventský koncert pro veřejnost jsme mohli zhlédnout ve středu 25. května v divadelním sále hořické radnice. Vystoupili zde žáci hudebního oboru a výtvarníci. Ti zde zároveň představili svá výtvarná díla formou výstavy v přilehlém foyer.