Přeskočit na obsah...

O Studiu na ZUŠ Hořice

Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 poskytuje základy uměleckého vzdělávání pro talentované zájemce ve věku přibližně pěti do devatenácti let. Výuka probíhá v uměleckých oborech - hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném. Škola své žáky také připravuje ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny budou od 11. do 17. 3. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Přijímací talentové zkoušky se konaly od 20. do 23. 5. 2019.

 

Přijati ke studiu pro školní rok 2019/2020 byli žáci s těmito pořadovými čísly:

Hudební obor: přijati 1 – 12, 14, 16 - 22, 24 – 31, 33 – 39; nepřijati 13, 15, 23, 32;

Výtvarný obor: přijati 1 – 7

Literárně dramatický obor: 1

 

Zákonní zástupci přijatých žáků do PHV (přípravka hudebního oboru) mají první informační schůzku v úterý 25. 6. v 17 hodin v budově ZUŠ, Havlíčkova 1107, učebna č. 3.
Ostatní přijatí žáci se dostaví 2. 9. (od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin) s přihláškou do ZUŠ (možno stáhnout na webu školy) nebo se mohou informovat na tel. číslech viz níže.

 

Zájemci o studium mohou kontaktovat 
hudební obor: tel. 49362685, 
výtvarný obor: tel. 731165812 
nebo literárně dramatický obor: tel. 777053066