Přeskočit na obsah...

O Studiu na ZUŠ Hořice

Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 poskytuje základy uměleckého vzdělávání pro talentované zájemce ve věku přibližně pěti do devatenácti let. Výuka probíhá v uměleckých oborech - hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném. Škola své žáky také připravuje ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny budou od 11. do 17. 3. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Zájemci o studium mohou kontaktovat 
hudební obor: tel. 493622685, 
výtvarný obor: tel. 731165812 
nebo literárně dramatický obor: tel. 777053066

 

Základní umělecká škola Hořice vyhlašuje přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Přijímací talentové zkoušky se konají od 20. do 24. 5. 2019:

Hudební obor, Havlíčkova 1107: úterý 21. 5. až čtvrtek 23. 5. od 13:00 do 17:00 hodin

Výtvarný obor, Husova 1414: pondělí 14. 5. od 13:00 do 17:00 hodin a úterý 21. 5. od 13:00 do 16:00 hodin
Pobočka Lázně Bělohrad: pátek 24. 5. od 12:00 do 17:00 hodin
Pobočka Cerekvice nad Bystřicí: středa 22. 5. od 16:00 do 17:00 hodin

Literárně dramatický obor, Husova 1414: pondělí 20. 5. od 13:00 do 17:00 hodin a úterý 21. 5. od 13:00 do 16:00 hodin
Pobočka Lázně Bělohrad: středa 22. 5. od 13:30 do 16:00 hodin
Pobočka Cerekvice nad Bystřicí: pátek 24. 5. od 13:00 do 16:30 hodin

Přednostně jsou přijímáni žáci do přípravných a prvních ročníků a žáci, kteří mají zájem o přípravu na střední umělecké školy a konzervatoře.

Kritéria přijímacího řízení

Hudební obor

uchazeč/ka zazpívá samostatně lidovou písničku bez doprovodu, zopakuje jednoduchý melodický motiv ve svém hlasovém rozsahu, vytleská rytmus lidové písně, zopakuje jednoduchý rytmický model 
Bližší informace na tel.: 493622685

Výtvarný obor

plošné vyjádření - uchazeč/ka libovolnou plošnou technikou vyjádří zadané téma
modelování - vytvoří zvířecí postavu z keramiky nebo modelíny 
domácí práce - nepovinné, dítě může přinést své domácí práce
Bližší informace na tel.: 731165812

Literárně dramatický obor

výslovnost - uchazeč/ka zopakuje jazykolam 
představivost - předvede jednoduchou improvizaci
recitace - přednese báseň, říkadlo nebo přečte předložený text
Bližší informace na tel.: 777053066