Přeskočit na obsah...

O studiu

Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 poskytuje základy uměleckého vzdělávání pro talentované zájemce ve věku přibližně pěti do devatenácti let. Výuka probíhá v uměleckých oborech - hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném. Škola své žáky také připravuje ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

 

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny budou od 11. do 17. 3. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

 

 

Zájemci o studium mohou kontaktovat 
hudební obor: tel. 49362685, 
výtvarný obor: tel. 731165812 
nebo literárně dramatický obor: tel. 777053066

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

HUDEBNÍ OBOR

uchazeč/ka zazpívá samostatně lidovou písničku bez doprovodu, zopakuje jednoduchý melodický motiv ve svém hlasovém rozsahu, vytleská rytmus lidové písně, zopakuje jednoduchý rytmický model 
Bližší informace na tel.: 493622685

VÝTVARNÝ OBOR 

plošné vyjádření - uchazeč/ka libovolnou plošnou technikou vyjádří zadané téma
modelování - vytvoří zvířecí postavu z keramiky nebo modelíny 
domácí práce - nepovinné, dítě může přinést své domácí práce
Bližší informace na tel.: 731165812

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

výslovnost - uchazeč/ka zopakuje jazykolam 
představivost - předvede jednoduchou improvizaci
recitace - přednese báseň, říkadlo nebo přečte předložený text
Bližší informace na tel.: 777053066