Přeskočit na obsah...

Informace pro žáky Miloše Šolce

Vážení rodiče,

školné ve výši 1 200 Kč za pololetí (pro žáky přípravného studia 1 a 2 – tj. pro předškoláky z mateřských a prvňáčky ze základních škol – ve výši 700 Kč za pololetí) je třeba uhradit do 15. 9. 2020 na účet č. 1161306339/0800 nebo v kanceláři hospodářky školy na adrese Havlíčkova 1107. Namísto variabilního symbolu uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce JMÉNO+PŘÍJMENÍ DíTĚTE a zkratku výtvarného oboru (VO). Více viz ZDE.

Žáky z pobočky v Cerekvici n. B. přebírá nová, skvělá paní učitelka MgA. Michaela Jezberová, PhD., která mj. vede na hořické SPŠKS obor Užitá malba.

 

Rozvrh:
PO 13:45-16:00 – starší pokročilí žáci ve věku 10-12 let
PO 16:15-18:30 mladší pokročilí žáci a pokročilí žáčci přípravného studia ve věku 6-9 let

ÚT 13:30-15:45 – nově příchozí mladší žáci a noví žáčci přípravného studia ve věku 5-8 let
ÚT 16:15-18:30 – “klučičí” skupina starších pokročilých ve věku 8-10 let

ČT 16:15-18:30 – nejstarší žáci, absolventi a žáci připravující se na talentové zk. na umělecké SŠ

 

Kontakt:
e-mail: solc@zushorice.cz   tel.: 724 354 810 (Na e-maily a SMS odpovídám většinou večer. Děkuji :-) )

 

Zveřejněno: 17. 09. 2020  Napsal: Miloš Šolc

Vážení kolegové-výtvarníci,

protože někteří z vás jsou doma v nucené karanténě, nebo se z jakýchkoli jiných důvodů nemohou dočasně účastnit našich hodin výtvarky, zveřejňuji ZDE náhradní výtvarné zadání...

 

Zveřejněno: 26. 04. 2020  Napsal: Miloš Šolc

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

blíží se pálení čarodějnic a my už delší dobu nic nenakreslili. Papírnictví jsou z důvodu celostátní karantény stále uzavřená, tak proč si nezhotovit své vlastní kreslící nástroje?

Pokud ale mají rodiče o TOMTO zadání jakékoli pochybnosti, raději se do něj nepouštějte a vrhněte se na alternativní úkol, kterým je zadání z minulého týdne (platí pro přípravku + mladší žáky i pro žáky starší). Naleznete ho ZDE

Patříte-li mezi starší žáky (Hořice Po 13:45-16:00, Cerekvice St 15:00-17:15), kteří ještě nemají hotovou čelenku ani indiánský luk, podívejte se na zadání SEM nebo TAM (a sem tam zkuste něco s námi - no ne?). Howgh!

 

Zveřejněno: 21. 04. 2020  Napsal: Miloš Šolc

Vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že účast na distančním vzdělávání není příliš hojná (z mých 60 žáků se pravidelně účastní asi jen 7), přistoupil jsem k zadávání úkolů, které jsou jednodušší a snad i zábavnější. Jejich smyslem už není ani tak vzdělávat, jako spíš zpříjemňovat dlouhý čas doma v karanténě. Budu se snažit posílat vás více ven na čerstvý vzduch (na zahradu, do lesa) a budu doufat, že mi nedáte košem nebo hráběmi :-) Tak tedy:

Nás “indiánský víceboj” se pomalu blíží ke svému konci, ale pár úkolů tu ještě je. Přípravka a mladší žáci je naleznou ZDE, starší žáci TADY. Děkuji!

 

Zveřejněno: 15. 04. 2020  Napsal: Miloš Šolc

Vážení kolegové-indiáni,
NOVÁ ZADÁNÍ (ÚKOLY 4) pro týden od 13. do 17. 4. 2020 naleznete jako vždy na dně této stránky anebo rychleji pod odkazy v závorce (PŘÍPRAVKA + MLADŠÍ ŽÁCI; STARŠÍ ŽÁCI). Mrzí mě, že s nimi přicházím se zpožděním, ale včera jsem se trochu zdržel s tvorbou diplomu k velikonoční výtvarné soutěži, která dnes ve 23:59 mimochodem vrcholí. Zítra pověsím do TOHOTO příspěvku výsledky a do pátku 17. dubna i hotové diplomy, podepsané naší paní ředitelkou. Ale zpět k zadáním:

Před malými dětmi je výprava do lesa, kde si vyzkouší tzv. land art, a před velkými “důležité rozhodování” ohledně módního doplňku na slavnostní vernisáž (jejíž konání je zatím ve hvězdách). 

Příští týden “vyženu” i starší žáky ven, kde si všichni budete moct vyrobit jednoduchý indiánský luk a šípy - rekvizity, které společně s čelenkami, doufám, využijeme jako součást převleku na již avizovanou červnovou vernisáž (podrobnosti včas doplním). Howgh, domluvil jsem! :-)

 

Zveřejněno: 07. 04. 2020  Napsal: Miloš Šolc

Vážení kolegové-výtvarníci, 
protože se blíží Velikonoce a nastává čas jarní únavy a s ním spojeného odpočinku, odložíme tomahawky a naši výzvědnou cestu po stopách indiánů přesuneme na příští týden. Tento týden si dáme úkol odlehčený, spojený s každoroční oslavou nového života. A co nás vlastně čeká?

Aby se náš “výtvarný oddech” nepodobal lenošení, zkusíme si velikonoční výtvarnou soutěž - ale jen malou, tedy takovou, kterou snadno sladíte s chodem vaší rodiny, návštěvami babiček a přípravami na Velikonoce (v době celostátní karantény asi hodně netradiční).

PODMÍNKY SOUTĚŽE A HLASOVÁNÍ naleznete v příloze na dně této stránky nebo ještě rychleji TADY. Soutěž je určena především dětem, které navštěvují výtvarný obor. Zúčastnit se ale mohou všichni žáci ZUŠ Hořice.

P.S. pro nejstarší žáky Miloše Šolce (Hořice Čt 16:15-18:30):
Pokud se nechcete účastnit soutěže a současně ještě nemáte splněna předchozí zadání, věnujte se, prosím, jim. Díky, domluvil jsem, “howgh”!

 

Zveřejněno: 30. 03. 2020   Napsal: Miloš Šolc

Hezké pondělí! Ještě jednou děkuji všem, kteří se do distančního vzdělávání zapojili, a jen dodávám, abyste si se zadáními nedělali těžkou hlavu. 

Úkoly z výtvarky by neměly být ani tak úkoly jako spíš náměty k tvorbě nebo (u starších žáků) dokonce k zamyšlení. Je nutné, aby se "něco dělo", ale byl bych rád, kdyby v návalu studijních povinností působila distančně vyučovaná výtvarka odlehčeně a byla přitom alespoň trochu přínosná.

Vážím si toho, že se v některých případech zapojují i mladší sourozenci, kteří nejsou našimi žáky (alespoň ne prozatím :-) ), a dokonce i celé rodiny (zdravím Famfulíkovi). 

NOVÁ ZADÁNÍ (ÚKOLY 2) pro týden od 30. 3. do 5. 4. 2020 naleznete v PŘÍLOHÁCH na dně této stránky.

Děkuji a přeji úspěšný týden!

 

Zveřejněno: 23. 03. 2020   Napsal: Miloš Šolc

Vážení rodiče,
chápeme, že máte v těchto dnech množství jiných starostí, ale uzavření škol potrvá pravděpodobně déle, než se předpokládalo. Naší povinností jakožto učitelů je své žáky i nadále vzdělávat, což platí také pro ZUŠ (zvláště platíte-li za vzdělávání svých dětí školné). A v čem vzdálené (distanční) vzdělávání, probíhající z našich domovů, spočívá?

Jedná se o zadávání námětů k domácí tvorbě, konzultace a rady týkající se spontánní výtvarné činnosti Vašich dětí, které se doma ve volném čase obvykle věnují, sdílení zajímavého obsahu (nejčastěji internetového), který by jim ukázal užitečné výtvarné přístupy a techniky, prostě o výukové metody, které běžně praktikujeme i v klasické hodině s tím rozdílem, že veškerá komunikace probíhá na dálku, nejčastěji prostřednictvím e-mailu a webu ZUŠ. Starší žáci mohou využívat sociální sítě (Facebook) nebo ještě lépe aplikace pro bezplatné zasílání zpráv, fotek, webových odkazů apod. (Messenger, WhatsApp).

V případě zájmu většího počtu žáků (min. 3) nabízím Vašim dětem také videohovory, během kterých bychom mohli v čase běžné výuky vyzkoušet nějakou novou výtvarnou techniku. Až na takzvané “skypování” však nemám s podobným způsobem komunikace zkušenosti a sám nevím, jak by tato distanční metoda fungovala v praxi (přinejmenším proto, že všichni účastníci videokonference musí mít k dispozici nezbytné výtvarné potřeby). Ale za pokus to asi stojí...

Nemusíme využívat všechny výše uvedené způsoby komunikace, alespoň na jednom bychom se však domluvit měli. Mohli bychom začít tak, že mi v případě zájmu Vaše děti zašlou na emailovou adresu solc@zushorice.cz fotky zadání vypracovaného na níže uvedené téma. Tak tedy:

Řeč umění

Dnešní civilizovaní lidé používají při vyjadřování toho, co chtějí světu sdělit, slova. Stejně tak je i jejich hlavní informační a komunikační nástroj - internet - plný slov, i když slova tu ani zdaleka nevytvářejí všechen obsah. Některá sdělení, ať už vtipná či chmurná, je zkrátka lepší “zapsat” do jiného formátu - například do obrázků statických (fotografie či ilustrace) nebo pohyblivých (video či animace). Téma jak dělané pro vizuálně smýšlející jedince - tedy výtvarníky, že ano? :-)

Výtvarníci ale neumí v obrazech a představách jen smýšlet, oni v nich umí i promlouvat, vyjadřovat se a slova k tomu de facto nepotřebují. Jak je to možné?

Stejně jako muzikanti, jejichž “řečí” je melodie a rytmus a “písmem” noty či akordy, mají i výtvarní umělci své vlastní vyjadřovací prostředky. Jejich díla umí promlouvat pomocí barev, linií, ploch a tvarů. Podobně jako hudební skladby oslovují i kresby, malby, objekty a sochy především citovou složku naší osobnosti, pohrávají si s našimi emocemi, rozehrávají vnitřní struny schopné měnit naši náladu a aktuální psychické rozpoložení. Okořeňují nám zkrátka život - no není to super? :-)

“Výtvarný jazyk” není srozumitelný každému a za všech okolností. Někdy se ptáme, co tím či oním chtěl vizuální umělec (nebo snad básník?) vlastně říct. Jindy se ale spontánně nastaví “pravidla”, bez kterých žádný jazyk nemůže fungovat, a ono to fungovat začne. Příkladem může být tento výtvarný znak: ♥, anebo jiný, který představuje třeba buvola loveného jeskynními lidmi před mnoha tisíci lety, jak je to hezky vysvětleno pod odkazem v závorce (Indiánské písmo), kde se píše o obrázkovém písmu amerických indiánů (jejichž kulturou jsme se v tomto školním roce zabývali mj. v souvislosti s chystanou výstavou v Galerii plastik).

Některé přírodní národy a kmeny tedy původně neměly žádnou abecedu. Celá slova “zapisovaly” pomocí obrázků a jejich jazyky často neznaly ani souhlásky a samohlásky (viz Znakové jazyky indiánů z Velkých plání). Těmito jazyky se tedy nedalo mluvit (ve vlastním slova smyslu), pouze ukazovat a předvádět (znakový jazyk amerických indiánů používal řeč rukou, výrazů tváře a pozic hlavy). Z mého pohledu byli zkrátka indiáni více umělci a divadelníky než běžnými lidmi vyjadřujícími se tak, jak to známe ze svého každodenního života, ve kterém umění prostě chybí, připadá nám cizorodé a někdy i nesrozumitelné. To bychom jako výtvarníci mohli svým vlastním příkladem začít pomalu měnit - nemyslíte?

ZADÁNÍ pro týden od 23. do 29. 3. 2020 naleznete v PŘÍLOHÁCH na dně této stránky (ÚKOLY 1).