Přeskočit na obsah...

Máme rádi zvířata

📅 Zveřejněno: 27. 03. 2021 - 18:11
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Děti třetího ročníku ZUŠ si přály výtvarně zpracovávat zvířata. Začali jsme pěkně od začátku listem do atlasu s informacemi o našem vybraném zvířeti. Nejprve jsme se však potřebovali rozkreslit, a proto jsme se s tužkou vydali na procházku po papíře a vzniklé tvary vyšrafovali jiným odstínem tužky. A vyplatilo se. Dětem se podařilo kreslit lehce. Další hodinu jsme zkusili stáda či hejna zvířat a to všechny moc bavilo, protože pomocí jedné šablony mohli vytvořit celou zvířecí skupinu. Všem třeťákům za krásnou práci moc děkuji.

Gordický uzel

📅 Zveřejněno: 27. 03. 2021 - 11:51
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Jak vyřešit zapeklitou situaci aneb jak rozetnout Gordický uzel? 
To je stará antická legenda spojená s Alexandrem Velikým Makedonským.
Částečně jsme využili tento příběh k procvičení kresby perem, tenkým fixem či propiskou. Každý si uvázal nebo dokonce zašmodrchal uzel z prádelní šňůry a pokusil se překreslit předlohu na výkres. Stateční kreslili rovnou perem a tuší, ostatní předkreslovali tužkou. Stínování perem je složitější než tužkou, ale vše dopadlo dobře. 

Oblíbené jídlo

📅 Zveřejněno: 24. 03. 2021 - 18:54
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Spolu s dětmi druhého ročníku ZUŠ jsme výtvarně zkoumali nákupy a oblíbená jídla. To by se nám ve škole tak dobře nepodařilo. Vznikly velmi povedené kopie jídla, takto se nám opravdu nezkazí.

Mumie

📅 Zveřejněno: 24. 03. 2021 - 18:39
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

S dětmi pátého ročníku jsme dospěli až k mumifikaci starých Egypťanů. Že to byla procedura dlouhá a náročná, jsme si vyzkoušeli na svých hračkách. A protože smrtí život  Egypťanů začínal a oni v záři slunce vstupovali do lepšího světa, vytvořili jsme svá slavnostní slunce.

Plivníci

📅 Zveřejněno: 19. 03. 2021 - 13:31
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Tentokrát jsme si něco pověděli o plivnících. Plivník, to je takový "tvoreček" vylíhnutý z vejce černé slepice, který má pomáhat tomu, kdo ho vyseděl. Ale ouha, on sice pomáhá, ale vlastně spíše škodí. Je to trošku jako upsat se ďáblu. Zbavit se ho jednoduše nejde. Abychom si plivníka více přiblížili, dozvěděli jsme se něco o podmínkách chovu slepic, jejichž vajíčka jsou označena číslicemi 0 - 3. Některé chudačky opravdu po půl roce života v kleci plivníka připomínají. Také jsme se dozvěděli, že existuje organizace "Slepice v nouzi", a ta slepicím z klecového chovu pomáhá po vyřazení ze snůšky žít lepší život. Plivník může mít podobu i malého dráčka, což někteří uvítali. Kdo měl hotovo, mohl se za odměnu podívat na loutkový film natočený podle předlohy Karla Michala - Plivník dlaždiče Housky.
Velká pochvala patří také rodinným příslušníkům, kteří se do díla zapojili.
Podívejte se sami, jaké plivníky jsme si vyseděli.