Přeskočit na obsah...

O Studiu na ZUŠ Hořice

Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 poskytuje základy uměleckého vzdělávání pro talentované zájemce ve věku přibližně pěti do devatenácti let. Výuka probíhá v uměleckých oborech - hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném. Škola své žáky také připravuje ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny budou od 3. do 9. 2. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, 
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Výuka 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

Přijímací talentové zkoušky se konaly od 20. do 23. 5. 2019.

 

Přijati ke studiu pro školní rok 2019/2020 byli žáci s těmito pořadovými čísly:

Hudební obor: přijati 1 – 12, 14, 16 - 22, 24 – 31, 33 – 39; nepřijati 13, 15, 23, 32;

Výtvarný obor: přijati 1 – 7

Literárně dramatický obor: 1

 

Zákonní zástupci přijatých žáků do PHV (přípravka hudebního oboru) mají první informační schůzku v úterý 3. 9. v 17 hodin v budově ZUŠ, Havlíčkova 1107, učebna č. 3.
Ostatní přijatí žáci se dostaví 2. 9. (od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin) s přihláškou do ZUŠ (možno stáhnout na webu školy) nebo se mohou informovat na tel. číslech viz níže. Nejpozději však do 6. 9. 2019.

 

Zájemci o studium mohou kontaktovat 
hudební obor: tel. 49362685, 
výtvarný obor: tel. 731165812 
nebo literárně dramatický obor: tel. 777053066