Přeskočit na obsah...

Aktuální informace o hygienických opatřeních ve škole

Vážení rodiče a žáci,
žáci vstupují do budovy školy s rouškami a použijí dezinfekci na ruce. Ve třídách roušky mít nemusí. V případě teploty, kašle nebo silné rýmy nebudou do výuky vpuštěni. Prosím, abyste na toto brali zvláštní zřetel. Doprovod žáků do školních budov vstupovat nesmí. Pokud je to však nezbytně nutné, tak pouze s ochranou obličeje.
Děkuji za pochopení.                                          Blanka Bihelerová, ředitelka školy