Přeskočit na obsah...

“SPOJENÉ HLAVY” ZUŠ HOŘICE

📅 Zveřejněno: 28. 07. 2021 - 11:41
✒️ Napsal/a: Miloš Šolc

Po vzoru našich letošních absolventů jsme vytvořili BANKOVKY UČITELŮ a ZAMĚSTNANCŮ ZUŠ s kolektivními (či individuálními) fotoportréty. 

V obdobném duchu se ponese i aktuálně připravovaná Ročenka 2020-2021, která by se na tomto webu měla objevit na přelomu srpna a září. 

Přejeme Vám hezké léto! Kolektiv ZUŠ Hořice

"VEŘEJNÁ SBÍRKA" ABSOLVENTŮ 2021

📅 Zveřejněno: 15. 07. 2021 - 15:50
✒️ Napsal/a: Miloš Šolc

V tomto školním roce jsme se všem, kteří do nás investovali svůj čas a energii, konečně začali vyplácet. :-)

Absolventský koncert 15. 6. 2021

📅 Zveřejněno: 28. 06. 2021 - 12:01
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Absolventský koncert je považován za vyvrcholení práce celé ZUŠky za celý školní rok. A samozřejmě, především završení studia absolventů prvního či druhého stupně. Na koncertě se představí vždy ti nejlepší, kteří „unesou“ vystoupit na velkém pódiu, kteří mají pečlivě nastudovanou náročnou skladbu a chtějí předvést, co se za uplynulé období naučili. Učitelé v zákulisí slzí, když si představí svého svěřence, jak ještě před pár lety neovládal ze hry téměř nic, a nyní suverénně hraje před plným hledištěm (letos samozřejmě jen z poloviny plným) například Dvořákovu Humoresku. Vidí toho malého kluka či malou holku, jak sotva nese na zádech velkou kytaru. Vzpomene si i na chvíle, kdy to „nějak“ něšlo dál, žáčkovi se nechtělo cvičit a občas bylo potřeba mu domluvit nebo podpořit v rozhodnutí s hraním pokračovat.

Letošní absolventi i jejich učitelé to neměli vůbec jednoduché. Od poloviny října museli přejít na distanční výuku, krátce se viděli před Vánoci a hned po nich opět hup před monitor. I když se všichni snažili a vymýšleli různé metody distanční výuky, poslechy, nahrávky atd., vzájemná okamžitá interakce je základem výuky hry na hudební nástroj a osobní přístup žádná technika nenahradí. Nemluvě už ani o tom, že velkému vystoupení musí předcházet řada menších, kdy se repertoár takzvaně ohrává a usazuje a kdy se žák učí poradit si s trémou. Také se zákonitě projeví problematická místa, se kterými se musí dál pracovat, aby výkon na velkém koncertu byl co nejlepší. Tak tohle všechno letos být nemohlo a jsme nakonec rádi, že jsme mohli uskutečnit samotný absolventský koncert.

Všichni jsme cítili slavnostní atmosféru a výjimečnost chvíle, po tak dlouhé době opět živý koncert!!! I když byl počet návštěvníků omezen, sál byl příjemně z poloviny zaplněn a absolventi byli za svá velice pěkná vystoupení oceněni živým potleskem. Všichni doufáme, že už mezi sebou nebudeme nuceni udržovat distanc a v novém školním roce nás čekají jen samé krásné zážitky.

Absolventská přehrávka v muzeu 9. 6. 2021

📅 Zveřejněno: 28. 06. 2021 - 11:25
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Tak tohle je první veřejný koncert od 19. 2. 2020. Opravdu, jeden rok a čtyři měsíce dlouhý koncertní půst, kdy děti jen cvičily a cvičily a nemohly veřejně předvést svoje pokroky. Koncert se konal v krásných prostorách zrekonstruovaného Městského muzea v Hořicích, ve Štorchově síni s příjemnou akustikou. Byl určen především absolventům, které čeká příští týden velký koncert na radnici. Dvěma absolventům, Miroslavu Vlkovi a Šimonu Čepkovi, kteří se nemohou zúčastnit koncertu na radnici, bylo slavnostně předáno absolventské vysvědčení již zde. Další "neabsolventkou", která zahrála na tomto vystoupení, byla Eliška Horáková. Na základě úspěchů v předchozích soutěžích a nahrávek, které v době distanční výuky zaslala komisi,byla vybrána, aby se zúčastnila koncertu mladých talentů na začátku prázdnin ve Zlíně. Budeme držet palce. Všichni účinkující předvedli velmi pěkná vystoupení. Ani se nám nechtělo domů, po tak dlouhé době to byl opravdu silný zážitek.

Pozvánka ke studiu literárně dramatického oboru

📅 Zveřejněno: 09. 05. 2021 - 22:37
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová