Přeskočit na obsah...

Afrika v Praze

📅 Zveřejněno: 22. 02. 2014 - 14:35
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Je to tak, i když je to k nevíře,
že Afrika je v Praze zásluhou malíře
Jiřího Anderleho.

Bohužel již jen do konce března je ke zhlédnutí v Pelleově vile unikátní výstava afrického kmenového umění včetně obřadních masek, posvátných soch a mocných fetišů.

S tímto vědomím se výtvarníci neprodleně vydali na cestu rozličnými dopravními prostředky do hlavního města, aby mohli nasát magického ducha vystavených artefaktů a nechat se jimi zároveň inspirovat pro svoji tvorbu v rámci letošního projektu Afrika. Prostředníky mezi nimi a exponáty byly pracovní listy, které výtvarníky nutily psát, kreslit, bádat a hádat. Příjemná dvouhodinka rychle utekla a intenzivní práce všechny znavila. Nezbývalo tedy, než načerpat nových sil na zpáteční cestu ve Stromovce. Zde naštěstí kromě stromů rostou i prolézačky a různé zábavné pohyblivé vychytávky, na kterých se dobře dobíjí energie. Výtvarníci zde dobíjeli baterie déle než hodinu, a tak nám to zpátky domů pěkně „odsejpalo“.

No a teď se pustíme do vlastních masek, to budou Afričani čubrnět!

Foto zde

Vánoční tvoření 14

📅 Zveřejněno: 21. 02. 2014 - 23:28
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Rozvrhy

📅 Zveřejněno: 15. 02. 2014 - 04:25
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

 

CENTRÁLNÍ ROZVRH HODIN ZUŠ HOŘICE

Školní rok 2018 – 2019

 

 

JMÉNO

 

PONDĚLÍ

od - do

 

ÚTERÝ

od - do

 

STŘEDA

od - do

 

ČTVRTEK

od - do

 

PÁTEK

od - do

Zdenka

VAŠKOVOVÁ

 

13:05 – 16:30

 

14:50 – 18:20

 

 

 

14:00 – 14:45

 

Blanka

BIHELEROVÁ

 

 

Husova 1414

14:00 – 18:45

 

 

 

Jiří

HORÁK

Cerekvice

13:15 – 17:30

 

14:00– 17:30

 

14:15 – 18:25

 

14:00 – 18:15

 

10:00 – 16:30

Jana

KROISOVÁ

Cerekvice

12:25 – 17:55

 

14:00– 16:30

 

13:10 – 17:30

 

14:00 – 18:20

 

13:10– 16:55

Štěpánka

FLÉGLOVÁ

 

Husova 1414

15:00 – 18:25

L. Bělohrad

13:30– 15:45

Husova 1414

13:15 – 18:55

Cerekvice

12:15– 16:30

Klára

VÍCHOVÁ

 

14:00 – 18:20

 

 

 

 

Luděk

VÁCLAVŮ

 

13:50 – 19:00

L. Bělohrad

12:45 – 18:05

 

13:45 – 18:20

 

14:00 – 18:20

 

14:00 – 17:30

Eliška

SUCHÁ

 

13:05 – 17:30

L. Bělohrad

12:15 – 15:35

 

14:00 – 17:30

L. Bělohrad

12:15– 15:35

 

Miloš

ŠOLC

 

13:30 – 18:15

 

15:00 – 17:15

Cerekvice

12:30 – 16:45

 

16:15 – 18:30

 

Lubomír

VÍCH

 

 

13:15 – 17:30

L. Bělohrad

13:35 – 17:40

 

 

13:05 – 17:30

Jiří

KUDRNA

 

13:05 – 15:35

 

14:00 – 16:30

 

 

 

12:15 – 16:30

Růžena BIČIŠŤOVÁ

L. Bělohrad

13:00 – 17:45

 

 

L. Bělohrad

13:00 – 17:45

L. Bělohrad

13:00 – 17:45

Petr
HAVLÍČEK

 

 

 

13:15 – 16:30

 

14:25 – 17:40

L. Bělohrad

13:00 – 17:55

Jaromír

SOUKUP

 

 

L. Bělohrad

13:05 – 18:20

 

13:05 – 17:30

 

12:15 – 17:30

Pavla

Chrzová

 

13:05 – 18:20

 

13:05 – 18:20

Cerekvice

13:20 – 16:45

 

14:00 – 17:30

 

Olha

KOLODIY

Husova 1414

14:00 – 18:40

 

13:20 – 17:25

 

13:10 – 17:20

 

13:10 – 18:10

 

 

 

 Rozvrh hodin HUDEBNÍ NAUKY 2018 - 2019

 

Ročník: 

Den výuky: 

Doba výuky: 

Vyučujicí

1. 

úterý

14:50 – 15:35 hod. 

P. Chrzová

2. 

úterý

15:45 – 16:30 hod. 

 P. Chrzová

3. 

čtvrtek

14:50 – 15:35 hod. 

  P. Chrzová

4. 

čtvrtek 

15:45 – 16:30 hod. 

P. Chrzová

5. 

úterý 

17:35 – 18:20 hod. 

P. Chrzová

Přípravná hudební výchova PHV

PHV I 

 úterý

 16:45 - 17:30

J. Kroisová

PHV II 

středa 

   16:45  - 17:30

J. Kroisová

 

 Rozvrh hodin pěveckých sborů 2018 - 2019

Výuka probíhá na Husově ulici 1414

PÍSNIČKA

pondělí

15:45 - 16:30 hodin

MUSICA

pondělí

16:30 - 18:00 hodin

Vyučuje Olha Kolodyi

 

 

Úplata za vzdělání

📅 Zveřejněno: 08. 02. 2014 - 03:08
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Úplata za vzdělání ve školním roce 2018/2019

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

PHV 1

100 Kč/měsíc   500Kč/pololetí

PHV 2

100 Kč/měsíc

 

500Kč/pololetí

PHV 2 s nástrojem

170 Kč/měsíc

 

850Kč/pololetí

PHV 2 s nástrojem 
2 žáci na hodině

160 Kč/měsíc

 

800 Kč/pololetí

PHV 2 s nástrojem
3 žáci na hodině

140 Kč/měsíc

 

700 Kč/pololetí

PV LDO 

120 Kč/měsíc

 

600Kč/pololetí

PV VO 140 Kč/měsíc   700 Kč/pololetí

HUDEBNÍ OBOR I. A II. STUPEŇ

1 žák na hodině

300 Kč/měsíc

 

1500Kč/pololetí

2 žáci na hodině

200 Kč/měsíc

 

1000Kč/pololetí

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Kolektivní výuka

180 Kč/měsíc

 

900Kč/pololetí

VÝTVARNÝ OBOR

Kolektivní výuka

230 Kč/měsíc

 

1200Kč/pololetí

PĚVECKÉ SBORY

Písnička

120 Kč/měsíc

 

600Kč/pololetí

Musica

160 Kč/měsíc

 

800Kč/pololetí

Úplata za vzdělání za  první pololetí musí být zaplacena nejpozději do 15. září 2018, za druhé pololetí nejpozději do 15. února 2019. Platbu je možno uhradit ve dvou splátkách, kdy první musí být uhrazena do 15. 9. 2018 (15. 2. 2019) a druhá do 15. 10. 2018 (15. 3. 2019).
Pokud žák do tohoto termínu úplatu neuhradí a nedohodne si jiný termín, bude mu studium ukončeno. (Školní řád ZUŠ).
Úplatu za vzdělání uhraďte na účet školy č: 1161306339/0800 nebo v kanceláři školy v úředních hodinách (viz O škole). Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka za kterého platíte.