Přeskočit na obsah...

Aktuální informace

📅 Zveřejněno: 24. 01. 2021 - 14:58
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Přijatí žáci pro školní rok 2021 - 2022:
Hudební obor:
zájemci s registračními čísly 1 - 18
Výtvarný obor: 
zájemci s registračními čísly 1 - 3
Literárně dramatický obor:
zájemci s registračními čísly 1 - 3
Všichni přijatí žáci najdou informace 30. 8. na tomto webu nebo budou kontaktováni svými vyučujicími. 

Zájemci o studium stále mohou vyplnit elektronickou přihlášku:

Přihláška zde

Ke studiu přijímáme děti od 5 let věku a starší. Aktuálně přijímáme žáky do výtvarného (10 žáků) a literárně dramatického oboru (12 žáků).
Do hudebního oboru přijímáme předškoláky (od září 2021), žáky pro hru na dechové nástroje (6), hru na housle (2), sólový a sborový zpěv (2).

Do konce školního roku probíhá kompletní prezenční výuka ve všech oborech bez omezení. Vyučuje se podle původních rozvrhů. Žáci, kteří navštěvují kolektivy v ZUŠ o větším počtu než 10, musí učiteli každý týden předložit čestné prohlášení od rodičů, že byli testováni ve škole na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle do 72 hodin před návštěvou ZUŠ. Prohlášení nesmí být starší 24 hodin a může být psáno i rukou. Nesmí chybět jméno žáka, datum a podpis zákonného zástupce. Bez tohoto prohlášení se nemůže žák účastnit skupinové výuky. Formuláře "prohlášení" k dispozici v ZUŠ nebo ke stažení zde
Hudební nauky jsou maximálně po 8 žácích z důvodu omezeného prostoru ve třídě, výuka proto probíhá střídavě.
Bližší informace obdržíte od svých třídních učitelů.

UPOZORNĚNÍ - stále platí:
Pokud má dítě jakékoliv příznaky - zvýšenou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy apod., prosíme, neposílejte je do ZUŠ a využijte on-line výuku nebo konzultace. Žáci, kteří trpí chronickou sennou rýmou a pod. musí mít potvrzení od lékaře o těchto zdravotních problémech.
Žáci již nemusí nosit ve třídách roušky. Nosit je musí pouze na chodbách a ve společných prostorách školy. 

Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.
Žáci přichází na výuku bezprostředně před jejím začátkem a po jejím skončení ihned opouští budovu. Žák se v průběhu výuky přesně řídí pokyny vyučujícího.
Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků s výjimkou PHV, PVV a PDV, a to pouze při předání a vyzvednutí žáka.

Průběžně vás budeme informovat o změnách.

Děkuji za pochopení.                    
Blanka Bihelerová, ředitelka školy

Starověké Řecko- poslední focení

📅 Zveřejněno: 22. 06. 2021 - 09:43
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Egypt-poslední fotky

📅 Zveřejněno: 13. 06. 2021 - 11:05
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Letošní absolventi

📅 Zveřejněno: 12. 06. 2021 - 10:03
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Kodexy

📅 Zveřejněno: 25. 05. 2021 - 10:14
✒️ Napsal/a: Růžena Bičišťová

Žáci šestého ročníku ZUŠ v distanční výuce vytvořili své kodexy v rámci našeho celoročního projektu "Středověk". A dost se jim povedly. O tom se můžete přesvědčit ve videu.