Přeskočit na obsah...

Listopadový koncert

📅 Zveřejněno: 14. 11. 2021 - 17:29
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Podzimní koncert pro rodiče se konal 11. listopadu v divadelním sálu hořické radnice. Viděli jsme pokroky, které žáci učinili i přes nepříznivou formu výuky v loňském školním roce.  

POZITIVNÍ VLIV SBOROVÉHO ZPĚVU NA ROZVOJ OSOBNOSTI

📅 Zveřejněno: 05. 11. 2021 - 13:34
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Zpěv v pěveckém sboru podporuje a rozvíjí hudebnost a veškeré klíčové kompetence, především kompetenci komunikativní, sociální a personální. Zpěvákům rozvíjí pozornost především reakcí na notový zápis, gesta sbormistra i na ostatní hlasy. Sboroví zpěváci se při práci v kolektivu učí týmové práci, toleranci, odpovědnosti vůči druhým, trpělivosti a pracovní disciplíně. Důležitým přínosem sborového zpěvu je i velké množství příležitostí pro navazování interpersonálních vztahů.
Výzkumy potvrzují bohatší sociální kontakty v rámci sociálně psychologického klimatu ve sboru na rozdíl od běžného třídního kolektivu. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že v subjektivně složitém období, kterým je raná adolescence, přispívá účast na sborovém zpívání k pozitivnímu sebehodnocení jedince. Dětští sboristé vykazují lepší hodnocení vlastních schopností a dovednosti, emoční stabilitu, optimismus a akceptaci druhých. Tyto charakteristiky mají zákonitě příznivý dopad na interpersonální vztahy. Přínos sborového zpěvu na celkovou tělesnou kondici a zdraví jedince je podložen řadou výzkumů. Při zpěvu se vyplavují endorfiny (podobně jako při sportu) a snižuje se hladina kortizolu, což je symptom snižování stresu. Zároveň je zpěv prevencí proti některým plicním onemocněním, blahodárně ovlivňuje řadu tělesných pochodů, zejména okysličování krve prohloubeným a pravidelným dýcháním. Podporuje a zvyšuje fyzickou kondici a má příznivý dopad na posílení imunitního systému. Lékaři potvrzují, že správný vztah mezi dechovou frekvencí a tepovou variabilitou hudby a srdečního rytmu má uklidňující vliv na naše tělo i duši. Vedle rozvoje kreativity se rozvíjí prostřednictvím hudby především mozek. Při zpěvu dochází k propojení několika center mozku, zvyšuje se citlivost sluchového analyzátoru, který se propojuje s centrem řeči a inervací hlasivek koordinuje výšku výsledného tónu.
Na rozdíl od sólového zpěvu probíhají tyto procesy při vícehlasém zpěvu daleko intenzivněji.
Text zpracovali, podporují ho:
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK; PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK; doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty UHK; MgA. a Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Pedagogická fakulta UK; MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D., Katedra kompozice, dirigování a operní režie JAMU; Mgr. Daniela Střílková, Ph.D. Pedagogická fakulta OU; PhDr. Luboš Hána, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP; Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS; Mgr. Barbora Hanslianová, odborná pracovnice pro sborový zpěv NIPOS-ARTAMA; Mgr. Zuzana Jandová, odborná pracovnice pro sborový zpěv NIPOS-ARTAMA; PhDr. Milan Motl, Ph.D., Asociace učitelů hudební výchovy
Ruud, Even. Sborový zpěv prospívá zdraví. Zpravodaj PSPU. 2006. (73), 1-2. Zkrácený přetisk se svolením Norges Korforbund (Europa Cantat Magazin 1/06), přeložil Antonín Kříž, 2006.
Láznovská, Lenka a kol. Dítě a umění. Praha: NIPOS, 2007.
Vondroušová, Jindra. Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel. Praha, 2013. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy.

Záznam naleznete zde:

Koncert v obřadní síni radnice 13.10.

📅 Zveřejněno: 18. 10. 2021 - 12:12
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Po dlouhé době je tu konečně koncert žáků v obřadní síni. Pro některé děti to bylo vůbec první veřejné vystoupení, protože kvůli covidu dříve nemohly. Na koncertě se představilo 15 účinkujících, slyšeli jsme kytary, flétny zobcové i příčné, housle, klavír, zpěv. Opravdu bohatá podzimní úroda. Velmi nás potěšila hojná účast, mnohdy přišly své ratolesti podpořit celé rodiny.  Děkujeme a těšíme se na další vystoupení.

Housle zazněly na vernisáži

📅 Zveřejněno: 15. 10. 2021 - 18:39
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Houslistky Lenka Loskotová a Lenka Kopysova, žákyně 3. ročníku hry na housle, společně s paní učitelkou Eliškou Suchou krásně zahrály 15. 10. na vernisáži akční malby a videomappingu v hořickém muzeu.

Lucie a Zuzana Otrubovy na Vítání občánků

📅 Zveřejněno: 23. 09. 2021 - 11:32
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

V pátek 17. 9. zahrály sestry Lucie a Zuzana Otrubovy v muzeu miminkům a jejich rodičům na tradičním Vítání občánků. Z fotek není poznat, jaká byla ten den zima, přesto děvčata svoje vystoupení krásně zvládla.