Přeskočit na obsah...

Aktuální informace

Milí žáci, vážení rodiče.
přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na shledanou v září.
                                                                               Vaši učitelé

Přijatí žáci pro školní rok 2021 - 2022:
Hudební obor:
zájemci s registračními čísly 1 - 18
Výtvarný obor: 
zájemci s registračními čísly 1 - 3
Literárně dramatický obor:
zájemci s registračními čísly 1 - 3
Všichni přijatí žáci najdou informace 30. 8. na tomto webu nebo budou kontaktováni svými vyučujicími. 
Zájemci o studium stále mohou vyplnit elektronickou přihlášku:

Přihláška zde

Ke studiu přijímáme děti od 5 let věku a starší. Aktuálně přijímáme žáky do výtvarného (10 žáků) a literárně dramatického oboru (12 žáků).
Do hudebního oboru přijímáme předškoláky (od září 2021), žáky pro hru na dechové nástroje (6), hru na housle (2), sólový a sborový zpěv (2).
UPOZORNĚNÍ - stále platí:
Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny a rozestupy.
Do školy není umožněn vstup doprovodu žáků s výjimkou PHV, PVV a PDV, a to pouze při předání a vyzvednutí žáka.

 
Děkuji za pochopení.                    
Blanka Bihelerová, ředitelka školy