Přeskočit na obsah...

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A ŽÁKY ŠKOLY

📅 Zveřejněno: 14. 06. 2022 - 15:07
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Milí žáci, vážení rodiče,
přejeme krásné prázdniny a těšíme se v září na viděnou.
Veškeré informace k začátku nového školního roku zde budou včas vyvěšeny.

Učitelé ZUŠ

 

 

Koncert tříd Kláry Víchové a Jaromíra Soukupa

📅 Zveřejněno: 23. 06. 2022 - 13:09
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Flétnisté ze třídy Jaromíra Soukupa a klavíristé ze třídy Kláry Víchové si zahráli, v letošním školním roce naposledy, v obřadní síni hořické radnice. Byl to krásný podvečer, slyšeli jsme zajímavé skladby a výborné výkony.

Sen noci svatojánské

📅 Zveřejněno: 20. 06. 2022 - 23:47
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Dramaťáci zahráli krásné shakespearovské představení Sen noci svatojánské na zahradě školy, a to 17. června. Divadlo bylo hojně navštíveno a diváci se velmi bavili. Povedlo se, gratulujeme.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022 2023

📅 Zveřejněno: 17. 06. 2022 - 13:58
✒️ Napsal/a: Blanka Bihelerová

Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2022 - 2023:
Hudební obor:
zájemci s registračními čísly HO 1 – HO 30 
Rodiče přijatých žáků do hudebního oboru, kteří budou od září 2022 předškoláci nebo prvňáci (PHV1 a PHV2), se laskavě dostaví na informační schůzku ve středu 29. 6. v 18 hodin do budovy školy v Havlíčkově ulici 1107, dveře č. 3.
Výtvarný obor: 

zájemci s registračními čísly VO 1 – VO 20
Literárně dramatický obor:

zájemci s registračními čísly LDO 1 – LDO 3
Přijatí žáci najdou informace 31. 8. 2022 na www.zushorice.cz nebo budou kontaktováni svými učiteli. 

V Hořicích 17. 6. 2022

Blanka Bihelerová
ředitelka školy

Závěrečný koncert

📅 Zveřejněno: 16. 06. 2022 - 11:09
✒️ Napsal/a: Pavla Chrzová

Jedna z posledních radostí na konci školního roku bývá Závěrečný koncert. Tam by mělo zaznít vše, co se v uplynulém roce vydařilo, na co jsme pyšní. V plné parádě se na koncertě předvedli zejména flétnisté Eliška Horáková, Jana Beránková a Filip Brácha, kteří pod vedením Jaromíra Soukupa dosáhli obrovského úspěchu v podobě předních umístění v Ústředním kole soutěže MŠMT ve hře na příčnou flétnu. I výkony ostatních účinkujících byly velmi zdařilé, celý podvečer měl klidnou a příjemnou atmosféru.