Základní umělecká škola Hořice

Počet přístupů

Dnes194
Týden194
Měsíc7409
Celkem477222

Právě on-line

24 návštěvníků

O studiu

Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 poskytuje základy uměleckého vzdělávání pro talentované zájemce ve věku přibližně pěti do devatenácti let. Výuka probíhá v uměleckých oborech - hudebním, literárně-dramatickém a výtvarném. Škola své žáky také připravuje ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

 

Organizace školního roku 2017/2018: 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny: 5. 3. - 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.  

 

Přijímací talentové zkoušky se konaly od 14. do 18. 5. 2018.

Přijati ke studiu pro školní rok 2018/2019 byli tito žáci s čísly:
Hudební obor:
přijati 1 - 33, nepřijati 7 - 9
Výtvarný obor:
přijati1 - 9
Literárně dramatický obor: 1 - 4

 

Zájemci o studium mohou kontaktovat
hudební obor: tel. 49362685,
výtvarný obor: tel. 731165812
nebo literárně dramatický obor: tel. 777053066

 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

HUDEBNÍ OBOR
uchazeč/ka zazpívá samostatně lidovou písničku bez doprovodu, zopakuje jednoduchý melodický motiv ve svém hlasovém rozsahu, vytleská rytmus lidové písně, zopakuje jednoduchý rytmický model 
Bližší informace na tel.: 493622685

 

VÝTVARNÝ OBOR
plošné vyjádření - uchazeč/ka libovolnou plošnou technikou vyjádří zadané téma
modelování - vytvoří zvířecí postavu z keramiky nebo modelíny
domácí práce - nepovinné, dítě může přinést své domácí práce
Bližší informace na tel.: 731165812

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
výslovnost - uchazeč/ka zopakuje jazykolam
představivost - předvede jednoduchou improvizaci
recitace - přednese báseň, říkadlo nebo přečte předložený text
Bližší informace na tel.: 777053066


Copyright © 2014 ZUŠ Hořice. Všechna práva vyhrazena.