Základní umělecká škola Hořice

Počet přístupů

Dnes757
Týden5072
Měsíc14651
Celkem631347

Právě on-line

53 návštěvníků

O studiu

Literárně-dramatický obor je oborem komplexním. Je spojením výrazových prostředků různých druhů umění (literatura, hudba, výtvarnictví a herectví). Základ výuky tvoří prvky mluvní, přednesové, slovesné, hudební a základy pohybových dovedností. Hlavním obsahem studia je tvořivá činnost, která kultivuje mluvní a pohybové schopnosti, rozvíjí u žáků obrazotvornost, podporuje sociální cítění, empatii, upevňuje vztahy ve skupině a učí žáky  odpovědnosti k ní. Průpravná cvičení jsou  základem pro týmovou kooperaci a spolupráci v mnoha oborech lidské činnosti, ve kterých může žák uplatnit své komunikační a tvořivé schopnosti.

Výuka v literárně-dramatickém oboru není jenom příprava zaměřená ke studiu směřujícímu k profesionálnímu uplatnění v tomto oboru, ale i k přípravě ke studiu na střední a vysoké pedagogické školy, právnické, žurnalistické a filosofické fakulty, ale především je pro uplatnění v osobním životě každého žáka a studenta studujícího tento obor.  

Předměty, které se zde vyučují:

Tvořivá dramatická hra

Přednes

Práce v souboru

Základy dramatické tvorby

Práce s dramatickým textem a přednes


Copyright © 2014 ZUŠ Hořice. Všechna práva vyhrazena.